CENFIM ? Home & Contract furnishings cluster and innovation hub has the mission to contribute to improve the competitiveness of furniture producers and companies along all interiors value chain. It was created by wood and furniture sector companies? associations and public entities as a non-profit organization. It has 140 associated companies from the furnishings sector: furniture, carpentry, flooring, bathrooms, lighting and home textiles. 

CENFIM przyczynia się do konkurencyjności firm członkowskich, poprawiając ich potencjał w zakresie innowacji i komercjalizacji poprzez promowanie projektów współpracy i zapewnianie szkoleń. Działania innowacyjne CENFIM koncentrują się na 4 obszarach:

1) Digitalizacja.

2) Gospodarka w obiegu zamkniętym.

3) Projektowanie produktu.

4) Zarządzanie organizacją.

W celu wsparcia komercjalizacji firm członkowskich CENFIM stworzył ekspozycję wnętrz hotelowych InteriHotelz coroczną edycją w Barcelonie, salony WEcontract w Barcelonie i docontract MAD w Madrycie oraz platformę internetową B2B HiContract.

www.cenfim.org