W INTRIDE prowadzimy tworzenie silnych powiązań i ciągłej interakcji pomiędzy HEI (Higher Education Institutions), przemysłem i pośrednikami poprzez rozwój wspólnego programu nauczania dla projektantów z miękkimi, cyfrowymi i zielonymi umiejętnościami , które są postrzegane jako wyzwalacz innowacji w aktywowaniu procesów innowacyjnych i zarządzaniu ekosystemem współpracy.

Czas realizacji projektu: 01/01/2020–31/12/2022


NASZ TRÓJKĄT WIEDZY