W ramach projektu INTRIDEdążymy do stworzenia silnej i trwałej sieci współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsiębiorcami i pośrednikami poprzez opracowanie wspólnego programu nauczania dla projektantów. Program ten będzie obejmować umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne, które postrzegamy jako czynniki wspierające innowację, uruchamiające innowacyjne procesy i sprzyjające współpracy.

Czas realizacji projektu: 01/01/2020–31/12/2022


NASZ TRÓJKĄT WIEDZY