Projekt INTRIDE zakłada pionierskie rozwiązanie w zakresie tworzenia sieci współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsiębiorcami i centrami technologicznymi, opracowując wspólny program nauczania dla projektantów z miękkimi, cyfrowymi i zielonymi kompetencjami, pomyślanymi jako czynnik stymulujący innowacje w aktywowaniu procesów innowacyjnych i zarządzaniu ekosystem współpracy.

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022


NASZ TRÓJKĄT WIEDZY