Poniżej przedstawiono rezultaty projektu INTRIDE:

Dokumenty techniczne


D4.1 – Definicja wspólnego programu studiów magisterskich i jego struktura

Sprawozdanie to zawiera prezentację wspólnego programu studiów magisterskich INTRIDE pod tytułem „Dizajn strategiczny na rzecz innowacji w sektorze produkcyjnym”.

D4.1 _ Definition of Joint Master Degree structure and programme

D4.4 - Dostarczenie materiałów szkoleniowych

Raport zawiera sylabus studiów w ramach programu INTRIDE "Projektowanie strategiczne na rzecz innowacji w sektorze produkcyjnym". Opracowany kurs podyplomowy pn. "Projektowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcyjnym" będzie pilotażowo wdrażany w drugim semestrze roku akademickiego 2021-22.

Spanish delivery
Italian delivery
Romanian delivery
Polish delivery
English delivery

D4.2 – Definicja metodologii nauczania i narzędzi

W raporcie podsumowano metodologie nauczania i narzędzia, które będą stosowane w programie studiów magisterskich „Dizajn strategiczny na rzecz innowacji w sektorze produkcyjnym”.

D4.2 _ Definition of training methodologies and tools

Sprawozdanie ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo – raporty krajowe

Sprawozdania zawierają analizę oferty edukacyjnej w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo w krajach partnerów projektu.

Spanish report
Italian report
Romanian report

Polish report
European report

Analiza potrzeb związana z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi, ekologicznymi, projektowymi i technologicznymi w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej

Końcowy raport zawiera najważniejsze informacje z krajowych kwestionariuszy i warsztatów.

Field Analysis’ Summary Highlights

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze wytwórczym - Raport z analizy końcowej 2: Warsztaty

Raport jest kompilacją wyników i późniejszą analizą opartą na różnych warsztatach krajowych.

Final Analysis Report – National Workshops

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej 1: Ankieta

Raport jest kompilacją wyników i późniejszą analizą opartą na różnych kwestionariuszach krajowych.

Analiza raportu końcowego – Badanie ankietowe

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - raporty krajowe

Raporty zawierają analizę odpowiedzi zebranych w ankietach krajowych.

Spanish report
Italian report
Romanian report
Polish report

Materiały informacyjne i promocyjne


Broszura

Broszura zawiera krótkie przedstawienie celów, termin realizacji oraz planowane rezultaty projektu INTRIDE.

Broszura

Newsletter

Biuletyn zawiera najnowsze wiadomości związane z projektem, a także inne wiadomości z branży.


Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3
Newsletter #4
Newsletter #5
Newsletter #6
Newsletter #7
Newsletter #8

Newsletter #9

Broszura

Broszura

Broszura zawiera krótką prezentację wyników projektu INTRIDE.

Broszura