Poniżej przedstawiono rezultaty projektu INTRIDE:

Dokumenty techniczne


State of the art of the educational offer in design masters & degrees — National reports

The reports contain the analysis of the training offer in masters and degrees in design in the different countries of the project partners.
Raport hiszpański (wersja angielska)

Analiza potrzeb związana z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi, ekologicznymi, projektowymi i technologicznymi w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej

Końcowy raport zawiera najważniejsze informacje z krajowych kwestionariuszy i warsztatów.

Raport końcowy z analizy (wersja angielska)

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze wytwórczym - Raport z analizy końcowej 2: Warsztaty

Raport jest kompilacją wyników i późniejszą analizą opartą na różnych warsztatach krajowych.

Raport z analizy warsztatów (wersja angielska)

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej 1: Ankieta

Raport jest kompilacją wyników i późniejszą analizą opartą na różnych kwestionariuszach krajowych.

Raport z analizy ankiet (wersja angielska)

Analiza potrzeb w zakresie kompetencji miękkich, cyfrowych, ekologicznych, projektowych i technologicznych w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - raporty krajowe

Raporty zawierają analizę odpowiedzi zebranych w kwestionariuszach krajowych.

Raport hiszpański (wersja angielska)
Raport włoski (wersja angielska)
Raport rumuński (wersja angielska)
Raport polski (wersja angielska)

Materiały informacyjne i promocyjne


Broszura

Broszura zawiera krótkie przedstawienie celów, termin realizacji oraz planowane rezultaty projektu INTRIDE.

Broszura (wersja polska)