Rezultatele publice ale proiectului INTRIDE sunt enumerate și disponibile mai jos.

Documente tehnice


D4.1 – Definirea structurii și conținutului Programului Comun de Masterat

Acest raport conține o prezentare a Programului Comun de Masterat INTRIDE, intitulat „Design strategic pentru inovare în sectorul producției”.

D4.1 _ Definition of Joint Master Degree structure and programme

D 4.4. Livrarea materialelor de instruire

Acest raport conține programele analitice ale Programului comun de masterat din cadrul proiectului INTRIDE „Design strategic pentru inovare în sectorul de producție” al cărui curs postuniversitar „Design pentru durabilitate în sectorul de producție” va fi implementat ca și etapă pilot în semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022.

Spanish delivery
Italian delivery
Romanian delivery
Polish delivery
English delivery

D4.2 Definirea metodologiilor și a uneltelor de formare

Acest raport face un rezumat al metodologiilor și uneltelor de formare din cadrul Programului de studii de masterat “Design strategic pentru inovare în sectorul producției”.

D4.2 _ Definition of training methodologies and tools

Stadiul actual al ofertei educaționale din domeniul design, nivel de masterat și de licență - Rapoarte naționale

Rapoartele conțin analiza ofertei de formare la nivel de masterat și licență în domeniul design în diferitele țări ale partenerilor de proiect.

Spanish report
Italian report
Romanian report

Polish report
European report

Analiza nevoilor legate de abilitățile Soft, Digital, Green, Design și Tehnologie din sectorul de fabricație tradițional - Raport de analiză finală

The final report contains the main highlights of the national questionnaires and workshops.

Field Analysis’ Summary Highlights

Analiza nevoilor legate de abilitățile Soft, Digital, Green, Design și Tehnologie din sectorul de fabricație tradițional - Raport de analiză finală 2: Ateliere

The report is a compilation of the results and the subsequent analysis based on the different national workshops.

Final Analysis Report – National Workshops

Analiza nevoilor legate de abilitățile Soft, Digital, Green, Design și Tehnologie din sectorul de fabricație tradițional - Raport de analiză finală 1: Studiu

The report is a compilation of the results and the subsequent analysis based on the different national questionnaires.

Analiza Finală – Studiu

Needs’ analysis related to Soft, Digital, Green, Design and Technology skills in traditional manufacturing sectorNational reports

Rapoartele conțin analiza răspunsurilor colectate în chestionarele naționale.

Spanish report
Italian report
Romanian report
Polish report

Materiale de diseminare


Broșura

Broșura conține o scurtă prezentare a obiectivelor, data implementării și rezultatele proiectului INTRIDE.

Broșura

Newsletter

Buletinul informativ conține cele mai noi știri legate de proiect, precum și alte noutăți ale sectorului.


Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3

Newsletter #4
Newsletter #5
Newsletter #6

Newsletter #7
Newsletter #8
Newsletter #9

Broșura

Broșura

Broșura conține o scurtă prezentare a rezultatelor proiectului INTRIDE.

Broșura