Designerii viitorului vor avea nevoie de abilități complementare „Sociale, Digitale & Ecologice”, pe lângă cele creative pentru a deveni adevărați agenți și catalizatori cheie ai inovației în IMM-urile care fabrică produse pentru casă.


Abilitățile non-cognitive sunt adesea etichetate ca „abilități sociale” și pot fi alăturate caracteristicilor și atitudinilor personale. Aceste tipuri de abilități sunt intangibile și de obicei greu de observat, cuantificat și măsurat. Le învățăm prin formare în domeniul dezvoltării personale și folosindu-le atât în ​​muncă, cât și în viața personală. 

Clasificăm abilitățile și calitățile non-cognitive într-un set de abilități sociale și abilități personale. Acestea sunt slab corelate cu capacitatea cognitivă, dar diferă în ceea ce privește aspectul inter-relațional.

Abilitățile sociale sunt de obicei legate de nevoia de a colabora și de a interacționa cu alte persoane. Câteva exemple sunt comunicarea, inteligența emoțională, caracterul hotărât ale exprimării, munca în echipă etc.

Caracteristicile personale se referă la predispozițiile personale care caracterizează modul în care o persoană abordează sarcinile de lucru: rezolvarea problemelor complexe, autogestionarea, adaptabilitatea, responsabilitatea, creativitatea etc.

Abilitățile sociale în lumea corporativă care este extrem de competitivă vă vor ajuta să ieșiți în evidență printre cei care caută locuri de muncă obișnuite, cu abilități obișnuite și talent.

Deținerea abilității de a identifica problemele și nevoile și abordarea diferită a soluțiilor pentru probleme sunt unele dintre principalele abilități sociale căutate de designeri.

Designerii viitorului au nevoie de abilități sociale pentru a identifica soluții, a gândi și a acționa diferit atunci când se ocupă de probleme. Abilitățile sociale sunt, de asemenea, importante pentru a empatiza și a putea dezvolta un design centrat pe utilizator și pentru a lucra bine în cadrul unei echipe.


Abilitățile digitale sunt definite ca o serie de abilități de a utiliza dispozitive digitale, aplicații de comunicații și rețele pentru a accesa și gestiona informații.

Acestea permit oamenilor să creeze și să partajeze conținut digital, să comunice și să colaboreze și să rezolve probleme pentru o auto-împlinire eficientă și creativă atunci când învață, lucrează și în activitățile personale și sociale în general.

Abilitățile digitale la nivel de intrare, adică abilitățile funcționale de bază necesare pentru utilizarea de bază a dispozitivelor digitale și a aplicațiilor online, sunt considerate pe scară largă ca o componentă esențială a unui nou set de abilități de alfabetizare în era digitală, cu abilități tradiționale de citire, scriere și calcul.

Gama de cel mai înalt nivel al competențelor digitale permite profesioniștilor să profite din plin de tehnologiile digitale prin abilitare. Transformările digitale majore, cum ar fi realitatea virtuală și augmentată, analiza Big Data sau securitatea cibernetică necesită noi competențe și, la rândul lor, au impact asupra dezvoltării capacităților și asupra dezvoltării competențelor pentru economia digitală din secolul 21.

Industria se confruntă cu transformarea sa digitală, iar sectorul mobilierului nu este imun la această transformare. Designerii viitorului trebuie să dobândească cunoștințe și abilități digitale pentru a dezvolta noi produse și a dezvolta noi modele de afaceri care să fie competitive și de ultimă generație.


Abilitățile ecologice sunt abilitățile necesare pentru a trăi, a dezvolta și a sprijini o societate care are ca scop reducerea impactului negativ al activității umane asupra mediului.

Abilitățile ecologice pot fi clasificate în următoarele grupuri:

  • Abilitățile ecologice generice ajută la conștientizarea sau implementarea activităților eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, al spiritului cetățenesc ecologic, etc.
  • Sunt necesare abilități ecologice specifice pentru a implementa soluții tehnice pentru: reducerea consumului de energie, materiale și apă, generarea de mai puține deșeuri / substanșe contaminante, utilizarea substanțelor mai puțin periculoase, implementarea schemelor de recuperare pentru reciclare sau reutilizare etc.
  • Sunt necesare abilități ecologice foarte specializate pentru a dezvolta și implementa noi tehnologii curate, materiale ecologice avansate, modele de afaceri circulare complexe, procese de refolosire în producție, etc. 

Abilitățile ecologice sunt acele abilități necesare pentru adaptarea produselor, serviciilor și proceselor la cerințele voluntare sau legislative ale mediului. Abilitățile ecologice vor fi necesare pentru toate sectoarele și la toate nivelurile forței de muncă.

Acordul european ecologic și noul plan de acțiune privind economia circulară a Comisiei Europene vor accelera tranziția industriei către o economie mai circulară. Viitorul companiilor va fi, fără îndoială, mai mult „digital”, dar și mai „verde” (ecologic). Designerul viitorului trebuie să aibă aceste abilități ecologice pentru a se asigura că noile produse, proiecte și modele de afaceri încorporează atribute ale economiei circulare.