INTRIDE - Abilități sociale, digitale și ecologice pentru designeri inteligenți: designerii ca și factori care declanșează inovarea pentru intreprinderile mici și mijlocii din sectorul de producție.

Perioada de implementare: 01.01.2020 – 31.12.2022


Situația actuală

1. Digitalizarea și aplicarea tehnologiilor cheie de abilitare
2. Integrarea în paradigma Industrie / Intreprindere 4.0
3. Reorganizarea modelului de afacere și economie circulară

Aceste declarații anterioare sunt cruciale pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii - IMM-uri (Sursa: S3 – Circuitul Strategiilor Specializarilor Inteligente, 2017-2018).

Din păcate, IMM-urile, în special cele care aparțin sectoarelor de producție tradiționale, nu au adesea seturi specifice de competențe - cum ar fi abilitățile digitale, abilitățile ecologice și abilitățile sociale - necesare pentru a activa procesele de inovare și transfer tehnologic care stau la baza circuitelor S3.

În paralel, instituțiile de învățământ superior din Europa nu pregătesc suficient de mulți oameni pentru a obține abilitățile necesare pentru societatea modernă și nu contribuie suficient la inovare acolo unde sunt situate (Sursa: O agendă pentru modernizarea învățământului superior ”, publicată în 28/02 / 2017). 


Obiective specifice

1. Dezvoltarea unui Program Comun de Master destinat studenților (din primul sau al doilea ciclul de studii) sau angajaților din companii cu scopul de a crea o caracteristică multidisciplinară (designer + abilități sociale/digitale/ecologice) bazat pe un proces de predare – învățare autentic furnizat direct de către personalul companiei, datorat de asemenea activităților practice – învățare bazată pe munca efectuată.

2. Stimularea modernizării și adaptării ofertei instituțiilor de învățământ superior în conexiune cu nevoile industriei mondiale / apropierea sistemelor din instituțiile de învățământ superior de nevoile sectorului afacerilor, perspectiva si afacerile beneficiind de copetenșe de nivel înalt.

3. Dezvoltarea interacțiunii continue în cadrul comunității Învățământ Superior – Industrie prin crearea unei platforme a acestei comunități.


Principalele rezultate așteptate și de impact

Crearea în colaborare a unui curriculum comun pentru un designer (pornind de la abilitățile de creativitate) cu abilități digitale, ecologice și mai ales sociale are ca scop crearea unui set echilibrat de cunoștințe pentru a satisface nevoile pieței muncii.

Alianța care reprezintă un triunghi de parteneri-cheie: instituții de învățământ superior, parteneri tehnologici (organizații / centre ale instituțiilor de cercetare în sine), clustere - reprezentanți ai mediului afacerilor) este cea adecvată pentru a atinge obiectivele dorite.


Grupuri țintă

Au fost identificate următoarele grupuri țintă directe și indirecte:

BENEFICIARI DIRECȚIObiective
Studenți
Angajați
Profesioniști
Promovarea obiectivelor
Programului comun de masterat INTRIDE
Comunicarea și promovarea programului propus de instruire.
BENEFICIARI INDIRECȚIObiective
Partenerii din cadrul proiectului
Instituțiile de învățământ superior / clustere de experți în tehnologie / reprezentanți ai mediului de afaceri / personal din intreprinderi
Abordați provocările acestei Alianțe a cunoașterii
Alte părți interesate din alte sectoare aparținând camerelor de comerț din Uniunea Europeană
Sindicate
Furnizori de formare a adulților
Agenții naționale (care se ocupă cu furnizarea și inovarea formării adulților)
Influențați atitudinile factorilor de decizie și a părților interesate în legătură cu deciziile sugerate prin produsele și rezultatele INTRIDE.

Metodologie și pachete de lucru (WP) 

INTRIDE prezintă următoarele elemente inovative în ceea ce privește:

Abordările

  • Abordare industrială bazată pe probleme.
  • Vizarea designerului mai întâi: de ce? Plecând de la creativitate și atitudini de rezolvare a problemelor.
  • Direcționarea diferitelor seturi de competențe, dar în principal abilități sociale (dincolo de tehnologiile I4.0 ...)

Metode

  • Implicarea personalului din mediul afacerilor în predarea autentică.
  • Învățarea din cazuri practice, învățarea din eșecuri.
  • Predarea bazată pe provocări industriale.

INTRIDE este structurat în următoarele pachete de lucrur ( WP):

WP1: Gestionarea proiectului (ianuarie 2020 - decembrie 2022)
WP2: Asigurarea calității proiectului (ianuarie 2020 - decembrie 2022)
WP3: Analiza stadiului tehnic din domeniu (ianuarie 2020 - august 2020)
WP4: Dezvoltarea programului de formare din cadrul proiectului (septembrie 2020 - iunie 2021)
WP5: Acțiune pilot (septembrie 2021 - septembrie 2022)
WP6: Evaluarea impactului (mai 2020 - decembrie 2022)
WP7: Diseminare și exploatare (ianuarie 2020 - decembrie 2022)

Cele mai relevante pachete de lucru ale proiectului sunt următoarele:

– WP4: Crearea Programului Comun de Masterat.

– WP5: inițierea ediției pilot a Programului Comun de Masterat.

– WP7: Crearea platformei pentru comunitatea Învățământ Superior – Industrie.