INTRIDE - Abilități sociale, digitale și ecologice pentru designeri inteligenți: designerii ca și factori care declanșează inovarea pentru intreprinderile mici și mijlocii din sectorul de producție.

Perioada de implementare: 01.01.2020 – 31.12.2022


Situația actuală

1. Digitalizarea și aplicarea tehnologiilor cheie de abilitare
2. Integrarea în paradigma Industrie / Intreprindere 4.0
3. Reorganizarea modelului de afacere și economie circulară

These previous statements are all crucial for the competitiveness of the Small and medium-sized enterprises – SMEs (Source: S3 – Smart Specialisation Strategies roadmaps 2017 – 2018).

Unfortunately, SMEs, especially those belonging to traditional manufacturing sectors, do not often have specific sets of competencies – like digital skills, green skills and soft skills – needed to activate innovation and technological transfer processes underpinning S3 roadmaps.

In parallel, Higher Education Institutions in Europe are not training enough people on the needed skills for the modern society and are not contributing enough to innovation where they are located (Source: An agenda for the modernisation of higher education’ released on 28/02/2017).


Obiective specifice

1. Developing a Joint Master Degree programme addressed to students (graduated or post graduated) or company employees for a multidisciplinary profile (designer + soft/digital/green skills) based on authentic teaching – training supplied directly by company’s staff, thanks also to practical activities – on work-based learning.

2. Stimulating HEIs’ offer modernisation and adaptation to industry world needs / HE system getting closer to business needs, perspective and businesses benefiting from high level competences.

3. Dezvoltarea interacțiunii continue în cadrul comunității Învățământ Superior – Industrie prin crearea unei platforme a acestei comunități.


Principalele rezultate așteptate și de impact

Crearea în colaborare a unui curriculum comun pentru un designer (pornind de la abilitățile de creativitate) cu abilități digitale, ecologice și mai ales sociale are ca scop crearea unui set echilibrat de cunoștințe pentru a satisface nevoile pieței muncii.

Alianța care reprezintă un triunghi de parteneri-cheie: instituții de învățământ superior, parteneri tehnologici (organizații / centre ale instituțiilor de cercetare în sine), clustere - reprezentanți ai mediului afacerilor) este cea adecvată pentru a atinge obiectivele dorite.


Grupuri țintă

Au fost identificate următoarele grupuri țintă directe și indirecte:

BENEFICIARI DIRECȚIObiective
Studenți
Angajați
Profesioniști
Promovarea obiectivelor
Programului comun de masterat INTRIDE
Comunicarea și promovarea programului propus de instruire.
BENEFICIARI INDIRECȚIObiective
Partenerii din cadrul proiectului
Instituțiile de învățământ superior / clustere de experți în tehnologie / reprezentanți ai mediului de afaceri / personal din intreprinderi
Abordați provocările acestei Alianțe a cunoașterii
Alte părți interesate din alte sectoare aparținând camerelor de comerț din Uniunea Europeană
Sindicate
Furnizori de formare a adulților
Agenții naționale (care se ocupă cu furnizarea și inovarea formării adulților)
Influențați atitudinile factorilor de decizie și a părților interesate în legătură cu deciziile sugerate prin produsele și rezultatele INTRIDE.

Metodologie și pachete de lucru (WP) 

INTRIDE prezintă următoarele elemente inovative în ceea ce privește:

Abordările

  • Abordare industrială bazată pe probleme.
  • Vizarea designerului mai întâi: de ce? Plecând de la creativitate și atitudini de rezolvare a problemelor.
  • Direcționarea diferitelor seturi de competențe, dar în principal abilități sociale (dincolo de tehnologiile I4.0 ...)

Metode

  • Implicarea personalului din mediul afacerilor în predarea autentică.
  • Învățarea din cazuri practice, învățarea din eșecuri.
  • Predarea bazată pe provocări industriale.

INTRIDE is structured in the following work packages (wp):

WP1: Project Management (January 2020 – December 2022)
WP2: Project Quality Assurance (January 2020 – December 2022)
WP3: Field analysis of state of the art (January 2020 – August 2020)
WP4: Development of project training programme (September 2020 – June 2021)
WP5: Pilot action (September 2021 – September 2022)
WP6: Impact evaluation (May 2020 – December 2022)
WP7: Dissemination & exploitation (January 2020 – December 2022)

Cele mai relevante pachete de lucru ale proiectului sunt următoarele:

– WP4: the creation of the Joint Master Degree.

– WP5: the start of the pilot edition of the Joint Master Degree.

– WP7: the creation of the Higher Education – industry community platform.