WSB University (WSB) jest uczelnią niepubliczną (non-profit) działającą na polskim rynku od 1995 roku. W rankingu krajowym WSB jest najlepszą polską uczelnią niepubliczną poza Warszawą. WSB posiada 6 wydziałów w południowej Polsce (w Krakowie i na granicy polsko-czesko-słowackiej). WSB uczy około 12 000 studentów z 40 krajów. Od 2013 roku WSB i jej naukowcy pracowali nad ponad 100 projektami (o budżecie: ok. 37 mln euro), w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, Programów: Horyzont 2020, Erasmus +, Interreg Central Europe, Interreg PL-SK, Interreg CZR-PL, AI for Earth, Akcje COST i programy Krajowe z EFRR i EFS itp. WSB koncentruje się na badaniach interdyscyplinarnych w zespołach międzynarodowych przy wsparciu administracyjnym Działu Rozwoju Nauki. Główne obszary badań to: zarządzanie i ekonomia, edukacja, bezpieczeństwo i inżynieria (w tym Informatyka). WSB działa w rozległych międzynarodowych sieciach klastrów, euroregionów, przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych, władz lokalnych, szkół i środowisk innowacyjnych. WSB prowadzi Instytut Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej, Centrum Jakości i Innowacji, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii.

www.wsb.edu.pl