Una dintre cele mai dinamice instituţii de gen din ţară, University of Art and Design in Cluj-Napoca le oferă studenţilor şi cadrelor sale didactice deschidere şi oportunităţi excepţionale de manifestare artistică şi creaţie atât prin punerea la dispoziţie a spaţiilor expoziţionale proprii, cât şi prin intermediul parteneriatelor interne şi internaţionale cu muzee, galerii, academii, şcoli superioare de artă, universităţi şi institute de artă unde reprezentanţii UAD pot lua contactul direct cu tendinţele şi direcţiile artei contemporane actuale, dar în acelaşi timp îşi pot lăsa şi amprenta personală a creativităţii şi autenticităţii ardelene sau româneşti.

Misiunea fundamentală a UAD este să furnizeze o educaţie de cea mai înaltă calitate celor care intenţionează să urmeze o carieră în domeniul artelor vizuale (arte plastice, arte decorative şi design) şi să contribuie, prin creaţia artistică şi cercetarea realizată de membrii săi, la dezvoltarea societăţii prin satisfacerea cerinţelor comunităţii, dar şi prin anticiparea şi influenţarea lor. Tradiţia, creativitatea şi inovaţia sunt conceptele cheie ale filosofiei noastre, orientând activităţile noastre de creaţie şi de cercetare spre investigarea moştenirii naţionale şi universale, spre scrutarea culturii (vizuale) contemporane şi examinarea celor mai recente teorii şi tehnologii ştiinţifice. Toate acestea au ca rezultat noi forme de creaţie şi practici artistice şi duc la îmbunătăţirea mediului social şi economic (post)industrial.  

Structurile academice

Există două facultăți: Facultatea de Arte plastice și Facultatea de Arte Decorative și Design, apoi Școala doctorală (în Arte Vizuale) și Departamentul pentru formarea profesorilor.

www.uad.ro