University of Florence is an important centre for research and higher education in Italy, with 1,800 lecturers and internal research staff, 1,600 technical staff, and over 1,600 researchers and PhD students. It offers a wide range of study programmes in all areas of knowledge.

Jest to jeden z największych i najbardziej produktywnych publicznych systemów badawczych we Włoszech. Wynik ten jest możliwy dzięki licznym stałym i doraźnym badaczom pracującym w wielu dziedzinach naukowych. Wynika to również z intensywnego udziału w programach badawczych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. 

W ostatnich latach Uniwersytet we Florencji w coraz większym stopniu konsolidował swoje przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy: od składania patentów, przez tworzenie wspólnych warsztatów z przedsiębiorstwami, po udział w spółkach spin-off.

UNIFI uczestniczy w projekcie INTRIDE poprzez Wydział Architektury – DIDA – oraz Wydział Inżynierii Przemysłowej – DIEF.

DIEF wykonał kilka badań, których celem było osiągnięcie innowacji technologicznej w zakresie inżynierii przemysłowej, obejmującej główne aspekty kulturowe, naukowe i zawodowe.

www.dida.unifi.it
www.dief.unifi.it