Zamek Cieszyn to pierwsze w Polsce regionalne centrum wzornictwa. Jest organem miejskim, którego celem jest wykorzystanie potencjału projektantów do stymulowania rozwoju w Polsce, zwłaszcza na Śląsku. 

Głównym wyzwaniem dla organizacji jest promowanie wzornictwa jako narzędzia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw i organów publicznych. Naszym szczególnym celem jest: wdrażanie myślenia projektowego i projektowania usług do sektora prywatnego i publicznego, wprowadzanie nowych produktów, promocja turystyki kulturowej i rzemiosła.

Prezentujemy i edukujemy młodych projektantów, przedsiębiorców, młodzież i turystów prezentujących nowoczesny design i architekturę. Chronimy również tradycyjne rzemiosło, jednocześnie promując jego niezwykłe nowe role. Zamek promuje ideę Design for All, która zakłada dbałość o fizyczne, społeczne i kulturowe różnice. Nasze różnorodne cele realizujemy głównie poprzez szkolenia i promocję, współpracę z ośrodkami naukowymi, biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, samorządami, w tym zagranicznymi. Zatrudniamy 22 osoby. Zamek Cieszyn był zaangażowany w projekty międzynarodowe (m.in. See Sharing Experience Europe, Design Silesia, Human Cities, także projekty w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego), jest też siedzibą Śląskiego Klastra Designu.

www.zamekcieszyn.pl