Pentru a stabili o bază pentru dezvoltarea structurii și a modulelor de învățare ale programului comun de master în cadrul pachetului de lucru nr. 4 al proiectului INTRIDE, echipele de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Clusterul de mobilier transilvan au realizat o analiză a ofertei actuale de formare a instituțiilor de învățământ superior din România care oferă cursuri în domeniul designului. Analiza s-a concentrat asupra cursurilor specifice care asigură formarea în acest domeniu și asupra cursurilor care ar putea oferi abilități sociale, digitale și ecologice absolvenților din acest domeniu profesional.

Deoarece programele de studii din domeniul Designului sunt furnizate în România de universitățile de artă și, de asemenea, de universitățile tehnice, analiza conține informații specifice fiecărui tip de universități.

Universitățile cu tradiție în domeniul artei din România care oferă programe de proiectare sunt:

  • Universitatea Națională de Arte din București;
  • Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca;
  • Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.

Fiecare dintre aceste 3 universități oferă un program de licență în design și un program de masterat în design. Programul de doctorat se desfășoară în Arte vizuale, dar există doctoranzi cu programe de cercetare în domeniul designului cu coordonatori, profesori care predau design.

Obiectivul principal al programelor de studii din domeniul designului oferite de aceste universități este de a dezvolta abilități complexe pentru studenți, abilități care sunt capabile să le permită să stabilească o relație între aspectul artistic și cel tehnic, pentru a dezvolta capacitatea de a crea artistic și cultural.

Scopul identificat al programelor de studiu în domeniul designului oferite de universitățile de artă și design este de a pregăti studenții, astfel încât aceștia să poată anticipa și răspunde nevoilor dinamice complexe, să își asume responsabilități în domeniul profesional, să promoveze profesia din domeniile în care pot și ar trebui să funcționeze.

Formarea dorește să conducă la abilități și capacități de utilizare a tehnologiilor și materialelor pentru a dezvolta produse cu un coeficient ridicat de calitate, funcționalitate, estetică, siguranță operațională, compatibile cu standardele de referință solicitate pe piața internă și internațională .

Există multe cursuri care au în conținutul lor diverse abordări ale analizei sociologice, gândirii specifice designului, valorilor sociale ale interacțiunilor: ființă umană - obiect, ființă umană - ființă umană.

Cele mai multe abilități digitale care ar putea fi obținute de către studenți sunt legate de abilitățile tehnice necesare dezvoltării proiectelor de design din cadrul tuturor modulelor de studiu direcționate către dezvoltarea produselor, designul de mediu și designul grafic.

Toate cursurile cu o componentă digitală conțin concepte și aplicații ale elementelor de design și ale relațiilor acestora.

Celelalte programe de design sunt oferite de facultățile de arte vizuale sau facultățile de design din următoarele universități:

  • Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design;
  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul de Arte Vizuale.
  • Universitatea „Aurel Vliacu” din Arad - Facultatea de Design.

Abordarea didactică este similară cu cea a universităților de artă și design, deoarece programele de studiu din domeniul artelor vizuale au o strategie națională.

Programele din domeniul designului oferite de facultățile cu orientare tehnică sunt oferite de:

  • Universitatea Transilvania din Brașov;
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Pe lângă componenta comună a programei de studii de design (teoria și tehnologia designului, teoria culorilor, grafica computerizată, imagine digitală și producția digitală), există și cursuri specifice la fiecare facultate care oferă programe educaționale în domeniul artei și designului.

Oferta de formare în domeniul ingineriei este diversă și există multe programe, la cele două universități menționate mai sus, care conțin multe cursuri care conduc la dobândirea de competențe sociale, digitale și ecologice.

Există cursuri sau module de cursuri în cadrul multor programe de studii în domeniul designluii la universitățile din România, dar este necesară o abordare coerentă la nivel național.

Dacă ne gândim la abilitățile prevăzute pentru absolvenți, trebuie să luăm în considerare faptul că la nivel de masterat, studenții se concentrează pe abilitățile de atelier și pe dezvoltarea tehnicii de specialitate, managementul proiectelor și teoria și aplicațiile avansate de design.

Revizuirea listei complete a rezultatelor poate dezvălui accentul academic al fiecărui program de studiu, ajutând la concentrarea obiectivelor unui program cu obiectivele personale ale carierei, luând în considerare obiectivul de a atinge abilitățile SDG (Soft, Digital, Green) așteptate.

În ceea ce privește posibilele componente care pot fi adăugate pentru viitorul program master dezvoltat în cadrul proiectului INTRIDE, enumerăm mai jos câteva idei:

  • Managementul mijloacelor media în designul digital: gestionarea comunicațiilor vizuale într-o gamă largă de canale diverse;
  • Este esențial ca programele de design să ofere abilități pentru utilizarea mijloacelor emergente media și să obțină cunoștințe avansate despre software și instrumente standard din industrie.