W celu ustalenia podstawy do opracowania struktury i modułów nauczania programu studiów jednolitych magisterskich w ramach pakietu roboczego nr 4 projektu INTRIDE zespoły z Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Kluż-Napoce oraz transylwański klaster przemysłu meblarskiego przeprowadziły analizę aktualnej oferty edukacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego w Rumunii w zakresie kursów poświęconych projektowaniu. W analizie skupiono się na konkretnych kursach, które zapewniają edukację w tej dziedzinie oraz które mogłyby kształcić umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne absolwentów.

Programy studiów w zakresie wzornictwa w Rumunii są oferowane przez wyższe szkoły sztuk pięknych oraz politechniki, dlatego w analizie poświęcono uwagę obu rodzajom szkół.

Tradycyjne szkoły wyższe w Rumunii, które oferują programy w zakresie wzornictwa to:

  • Państwowy Uniwersytet Sztuk Pięknych w Bukareszcie;
  • Uniwersytet Sztuki i Projektowania w Kluż-Napoce;
  • Uniwersytet Sztuk Pięknych im. George’a Enescu w Iași

Te trzy uniwersytety oferują programy studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku wzornictwo. Programy studiów doktoranckich oficjalnie dotyczą sztuk wizualnych, ale są doktoranci, których programy badawcze nad wzornictwem są nadzorowane przez profesorów wykładających wzornictwo.

Głównym celem programów studiów na kierunku wzornictwo oferowanych przez te uniwersytety jest kształcenie złożonych umiejętności studentów, dzięki którym będą mogli połączyć aspekty artystyczne z technicznymi w celu wypracowania zdolności tworzenia przedmiotów o charakterze artystycznym, kulturalnym i technicznym.

Określonym celem programów studiów na kierunku wzornictwo oferowanych przez te uniwersytety jest przygotowanie studentów do przewidywania złożonych, dynamicznych potrzeb i reagowania na nie, podejmowanie odpowiedzialności w sytuacjach zawodowych, promowanie zawodu na obszarach, gdzie powinien się sprawdzić.

Edukacja ma doprowadzić do wykształcenia umiejętności i zdolności wykorzystania technologii i materiałów w celu tworzenia produktów o wysokim współczynniku jakości, funkcjonalności, estetyki, bezpieczeństwa obsługi, kompatybilności z wymaganymi normami odniesienia rynku wewnętrznego i zewnętrznego .

Istnieje wiele kursów, których treść przedstawia różnorodne podejścia do analizy socjologicznej, myślenia projektowego, wartości społecznych interakcji istota ludzka – przedmiot, istota ludzka – istota ludzka.

Większość zdobywanych umiejętności cyfrowych jest związana z umiejętnościami technicznymi koniecznymi do opracowania projektów dla wszystkich modułów studiów skierowanych na rozwój produktu, projektowanie środowiskowe i projektowanie graficzne.

Wszystkie kursy obejmujące część cyfrową zawierają koncepcje i zastosowania elementów dizajnu oraz relacje między nimi.

Inne programy w zakresie wzornictwa są oferowane przez wydziały sztuk wizualnych lub wydziały wzornictwa w poniższych szkołach wyższych:

  • Uniwersytet Zachodni w Timișoarze, Wydział Sztuki i Wzornictwa;
  • Uniwersytet Oradejski, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych
  • Uniwersytet im. Aurela Vlaicu w Aradzie, Wydział Wzornictwa.

Podejście dydaktyczne jest zbliżone do tego stosowanego w uczelniach artystycznych i projektowych, ponieważ programy studiów w zakresie sztuk wizualnych objęte są krajową strategią.

Programy dotyczące projektowania oferowane przez wydziały o charakterze technicznym znajdują się na:

  • Uniwersytecie Transylwańskim w Braszowie
  • Uniwersytecie Technicznym w Kluż-Napoce.

Oprócz wspólnego sylabusa programu studiów na kierunku wzornictwo (teoria i technologia wzornictwa, teoria kolorów, grafika komputerowa, obrazowanie elektroniczne i produkcja cyfrowa) każdy wydział oferuje specjalne kursy w ramach programu edukacyjnego w zakresie sztuki i projektowania.

Oferta edukacyjna w zakresie inżynierii jest różnorodna i obejmuje wiele programów na dwóch wyżej wymienionych uniwersytetach, w tym wiele kursów pozwalających osiągnąć umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne.

Wiele programów studiów na uniwersytetach rumuńskich zawiera również kursy i moduły ze wzornictwa, ale konieczne jest opracowanie spójnego podejścia na poziomie krajowym.

Gdy uwzględni się spodziewany wachlarz umiejętności absolwentów, należy wziąć pod uwagę, że na poziomie studiów magisterskich studenci skupiają się na rozwoju umiejętności studyjnych, profesjonalnej techniki, zarządzaniu projektami oraz zaawansowaną teorią dizajnu i zastosowaniami.

Analiza pełnego wykazu wyników pozwala dostrzec, na czym skupia się każdy program studiów, co umożliwia uwydatnienie celów każdego programu dzięki celom kariery osobistej przy uwzględnieniu nadrzędnego wyniku, jakim jest wykształcenie umiejętności miękkich, cyfrowych i ekologicznych.

W odniesieniu do możliwych dodatkowych składników przyszłych programów magisterskich opracowywanych w ramach projektu INTRIDE proponuje się kilka pomysłów:

  • zarządzanie mediami w projektowaniu graficznym: zarządzanie komunikacją wizualną na przestrzeni różnorodnych kanałów;
  • kluczową kwestią programów studiów na kierunku wzornictwo jest oferowanie zdobycia umiejętności wykorzystania nowo powstających mediów i zaawansowanej wiedzy w zakresie oprogramowania i narzędzi branżowych.