W czerwcu i lipcu 2020 roku włoskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analiza potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencjami w branży meblarskiej” do 20 MŚP (3 mikro, 14 małych, 3 średnie) pracujących w sektorze produkcyjnym, w szczególności w sektorze wnętrz Toskanii. Umiejętności […]

Czytaj więcej →

Pierwsza faza projektu INTRIDE miała na celu skłonienie środowiska biznesowego (tradycyjnych przedsiębiorców) i akademickiego do oceny, które kompetencje i umiejętności są najbardziej istotne dla przyszłych projektantów. Walidacja została przeprowadzona w wyniku dwóch działań: badania ankietowego i wirtualnego warsztatu. ANKIETA (czerwiec 2020) W przypadku kwestionariusza, w którym wzięło udział 20 hiszpańskich firm […]

Czytaj więcej →