Pierwsza faza projektu INTRIDE miała na celu skłonienie środowiska biznesowego (tradycyjnych przedsiębiorców) i akademickiego do oceny, które kompetencje i umiejętności są najbardziej istotne dla przyszłych projektantów. Walidacja została przeprowadzona w wyniku dwóch działań: badania ankietowego i wirtualnego warsztatu. 

ANKIETA (czerwiec 2020)

W przypadku kwestionariusza, w którym wzięło udział 20 hiszpańskich firm zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem produktów środowiskowych, wyniki zostały zebrane w raporcie krajowym, który jest dostępny do konsultacji i pobrania na stronie internetowej projektu (www.intride.eu).

WARSZTATY (lipiec 2020)

Hiszpańskie krajowe warsztaty na temat badania „Miękkie, cyfrowe i ekologiczne kompetencje krytyczne, które projektant powinien posiadać, aby wdrażać innowacje w MŚP”, odbyły się 2 lipca 2020 r.

W spotkaniu internetowym, zorganizowanym przez CENFIM, Elisava i Leitat, wzięli udział uczestnicy z następujących sektorów: MŚP, Uniwersytety (Danae Esparza, Josep Puig, Rafael Pozo i Ricard Ferrer) oraz absolwenci (Pablo Figuera, Jordi Muñoz, Berta Julià). Aby zaprojektować program akademicki nowego stopnia magisterskiego, konieczne jest przeprowadzenie fazy badawczej, w której można przewidzieć potrzeby akademickie, zawodowe i biznesowe.

W ten sposób grupa ta została wprowadzona w celu określenia priorytetów dla każdego zaangażowanego interesariusza i zweryfikowania kompetencji, które pojawiły się jako wyniki z badania, w bardziej przekrojowej wizji.

Posiadanie warsztatów online z pewnością stanowiło dodatkowe wyzwanie, szczególnie przy próbie wyobrażenia sobie wewnętrznej dynamiki i logistyki pracy. Podczas warsztatu wprowadzonokrzywą uczenia się, dotyczącą zarówno potencjalnych uczestników, jak i organizatorów, jeśli chodzi o interakcję w takich wirtualnych środowiskach w sposób zarówno angażujący, jak i skuteczny.

Prawie wszyscy uczestnicy trzech profili klastrów ustnie docenili możliwość zaangażowania się w dynamikę i zapoznania się z tymi nowymi narzędziami, a także okazali zainteresowanie kolejnymi sesjami.

Podczas warsztatów uczestnicy wchodzili w interakcję za pośrednictwem platformy cyfrowej, aby wybrać nie tylko, które umiejętności cyfrowe, projektowe, zielone i miękkie powinny mieć zastosowanie do tego nowego tytułu magisterskiego, ale także ich ocenę i hierarchizację, identyfikując odpowiednie zasoby. Podsumowując, sesja ta wykazała zainteresowanie utrzymaniem kontaktu nie tylko z krajową siecią podmiotów, ale także z europejskim forum dialogu przekrojowego na temat potrzeb, trendów, rozwoju i ciągłej ewolucji sektora.