Pierwsza faza projektu INTRIDE miała na celu skłonienie środowiska biznesowego (tradycyjnych przedsiębiorców) i akademickiego do oceny, które kompetencje i umiejętności są najbardziej istotne dla przyszłych projektantów. Walidacja została przeprowadzona w wyniku dwóch działań: badania ankietowego i wirtualnego warsztatu. ANKIETA (czerwiec 2020) W przypadku kwestionariusza, w którym wzięło udział 20 hiszpańskich firm […]

Czytaj więcej →

Projekt INTRIDE ma na celu stworzenie silnych powiązań i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przemysłem i centrami technologicznymi poprzez opracowanie wspólnego programu nauczania, zorientowanego na projektantów i , skupiającego się na miękkich, cyfrowych i zielonych kompetencjach. Oprócz umiejętności kreatywnych, projektanci przyszłości będą potrzebować także tych kompetencji, aby stać się prawdziwymi katalizatorami […]

Czytaj więcej →

W dniach 16 i 17 kwietnia 2020 roku braliśmy udział w konferencji internetowej, która jednocześnie była spotkaniem inaugurującym projekt INTRIDE. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej, osobistej prezentacji […]

Czytaj więcej →