W dniach 16 i 17 kwietnia 2020 roku braliśmy udział w konferencji internetowej, która jednocześnie była spotkaniem inaugurującym projekt INTRIDE. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej, osobistej prezentacji wszystkich uczestników, a pierwsza sesja dotyczyła wprowadzenia projektu, pogłębienia celów projektu, konsorcjum i przeglądu planu pracy.

Druga sesja dotyczyła prezentacji wszystkich partnerów, a po niej odbyła się specjalna sesja prowadzona przez DIDA dotycząca sprawozdawczości finansowej, budżetu projektu i umowy konsorcjum.

Ostatnia sesja pierwszego poranka dotyczyła upowszechniania projektu INTRIDE i była prowadzona przez CENFIM, który pokazał pierwszą wersję “Planu upowszechniania i komunikacji”. Będzie on przewodnikiem dla wszystkich partnerów przez cały czas trwania projektu, promując działania i wyniki projektu INTRIDE.

Ostatnia sesja pierwszego poranka dotyczyła upowszechniania projektu INTRIDE i była prowadzona przez CENFIM, który pokazał pierwszą wersję “Planu upowszechniania i komunikacji”. Będzie on przewodnikiem dla wszystkich partnerów przez cały czas trwania projektu, promując działania i wyniki projektu INTRIDE.

W piątek (17.04.2020 r.) poranna sesja była poświęcona zapewnieniu jakości projektu. Sesja prowadzona była przez przedstawicieli Akademii WSB i dotyczyła planowanych działań w zakresie zapewnienia wysokiej jakości realizowanych działań projektowych, monitoringu i oceny efektów projektu.

Spotkanie inauguracyjne zakończyło się dyskusją końcową, w której wszyscy partnerzy przyczynili się do zdefiniowania i zaplanowania następnego kroku i działań w ramach projektu. Mając na uwadze trudności związane z restrykcjami wynikającymi z pandemii Covid-19 i brakiem możliwości zorganizowania pierwszego spotkania w formie osobistego spotkania,, cieszymy się z wkładu partnerów i ich aktywnego udziału w spotkaniu inaugurującym, przeprowadzonym w formule zdalnej.