Projekt INTRIDE ma na celu stworzenie silnych powiązań i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przemysłem i centrami technologicznymi poprzez opracowanie wspólnego programu nauczania, zorientowanego na projektantów i , skupiającego się na miękkich, cyfrowych i zielonych kompetencjach. Oprócz umiejętności kreatywnych, projektanci przyszłości będą potrzebować także tych kompetencji, aby stać się prawdziwymi katalizatorami innowacji w zakresie produktów wytwarzanych przez MŚP.

W tej chwili na stronie internetowej INTRIDE można znaleźć informacje o celach projektu, oczekiwane rezultaty i grupy docelowe, do których projekt jest skierowany. Postępy projektu można śledzić w zakładce “Aktualności” lub zapisując się do Newslettera. Cała dokumentacja i raporty związane z projektem są dostępne w zakładce “Do pobrania”.