Przeprowadzono przegląd sytuacji w UE w celu określenia kursów, które pozwalają rozwijać projektantom umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne. Mapowanie na poziomie europejskim (Kluczowe programy studiów magisterskich zgodnych z umiejętnościami INTRIDE – stan aktualny w Europie) przeprowadzono na podstawie konkretnego odniesienia do kursów studiów [...]

Czytaj więcej →

W celu ustalenia podstawy do opracowania struktury i modułów nauczania programu studiów jednolitych magisterskich w ramach pakietu roboczego nr 4 projektu INTRIDE zespoły z Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Kluż-Napoce oraz transylwański klaster przemysłu meblarskiego przeprowadziły analizę aktualnej oferty edukacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego [...]

Czytaj więcej →

Cechą charakterystyczną oferty szkolnictwa publicznego w Polsce jest to, że obejmuje ona również politechniki, które oferują studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wzornictwo lub zawierające umiejętności projektowania w ramach programów edukacyjnych. Oferta w zakresie wzornictwa w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego w sektorze prywatnym jest ograniczona do wąskich i konkretnych obszarów dizajnu. School of Form z Warszawy to jedyna prywatna uczelnia [...]

Czytaj więcej →

Krajowa oferta edukacyjna: Studia magisterskie i stopnie naukowe na kierunku wzornictwo zgodnie z kluczowymi umiejętnościami INTRIDE. Sprawozdanie ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej we Włoszech w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo stanowi analizę oferty szkolnictwa wyższego we Włoszech. Badanie i mapowanie skupiają się na programach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz wszelkich kursach specjalizacyjnych [...]

Czytaj więcej →