Cechą charakterystyczną oferty szkolnictwa publicznego w Polsce jest to, że obejmuje ona również politechniki, które oferują studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wzornictwo lub zawierające umiejętności projektowania w ramach programów edukacyjnych.

Oferta w zakresie wzornictwa w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego w sektorze prywatnym jest ograniczona do wąskich i konkretnych obszarów dizajnu. School of Form z Warszawy to jedyna prywatna uczelnia, która wyróżnia się szeroką ofertą i łączy design oraz humanistykę. Uczelnia odeszła od tradycyjnego nauczania artystycznego, łączy edukację humanistyczną z projektową oraz ściśle współpracuje z biznesem. School of Form oferuje następujące specjalizacje: communication design, domestic design, fashion design and industrial design. Wszystkie prywatne uczelnie wyższe pobierają czesne od studentów, dzięki czemu poziom programów nauczania jest bardzo wysoki i skupiony na praktycznych aspektach oraz oczekiwaniach rynku i studentów. Uczelnie mają swoje specjalizacje, na przykład prywatna uczelnia Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu skupia się na kształceniu artystów i rzemieślników w zakresie jubilerstwa, rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Jedną z najbardziej znanych prywatnych artystycznych szkół wyższych jest Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, która skupia się na filmie i fotografii, aktorstwie i wzornictwie przemysłowym. Również niektóre prywatne wyższe szkoły techniczne oferują programy w zakresie sztuki, np. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, która obejmuje takie kierunki jak architektura, architektura wnętrz, budownictwo, grafika, mechatronika i wzornictwo. Studia na kierunku wzornictwo oferowane przez prywatne instytucje szkolnictwa wyższego są podobne do programów oferowanych przez uniwersytety publiczne, gdyż wszystkie programy muszą spełniać wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publiczne wyższe szkoły sztuk plastycznych oferują studia nieodpłatne w ograniczonym zakresie programów licencjackich i magisterskich, w których główny nacisk kładzie się na umiejętności techniczne. Niektóre z nich oferują programy, które są częściowo lub w pełni oparte o umiejętności cyfrowe, gdyż wymagają zastosowania różnego rodzaju multimediów. Umiejętności miękkie występują we wszystkich rodzajach programów, ale są ograniczone do podstawowych wykładów i warsztatów, np. z komunikacji wizualnej i współpracy biznesowej z potencjalnymi klientami. Umiejętności ekologiczne zasadniczo nie występują w bezpłatnych ofertach publicznych. Publiczne artystyczne szkoły wyższe oferują programy magisterskie (2-letnie), ale studenci muszą płacić czesne. Oferta płatna jest o wiele szersza i obejmuje umiejętności ekologiczne i miękkie, np. w zakresie innowacji społecznej, inkluzywności, ekologii itp.

Publiczne wyższe szkoły techniczne oferują studia nieodpłatne w ograniczonym zakresie programów licencjackich i magisterskich, w których główny nacisk kładzie się na wzornictwo przemysłowe, tekstylia, wzornictwo motoryzacyjne i inżynieria. Programy te obejmują przede wszystkim umiejętności techniczne i cyfrowe przy bardzo ograniczonym kształceniu umiejętności miękkich, np. zarządzania projektami i budowaniu zespołów.

Wedle Sprawozdania ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej w Polsce w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwow polskich instytucjach szkolnictwa wyższego zarówno publicznych, jak i prywatnych w programach poświęconych wzornictwu najbardziej brakuje nauczania umiejętności ekologicznych. Umiejętności ekologiczne zasadniczo nie występują w bezpłatnych programach publicznych. Występują one wyłącznie w dodatkowych płatnych programach. Koncentrują się one wokół bardzo wąskich i konkretnych problemów. Z drugiej strony umiejętności ekologiczne są czasami częścią programów nastawionych na umiejętności społeczne i inkluzywne, które również są dodatkowo płatne.