Krajowa oferta edukacyjna: Studia magisterskie i stopnie naukowe na kierunku wzornictwo zgodnie z kluczowymi umiejętnościami INTRIDE

 Sprawozdanie ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej we Włoszech w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo stanowi analizę oferty szkolnictwa wyższego we Włoszech. Badanie i mapowanie skupiają się na programach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz wszelkich kursach specjalizacyjnych lub zaawansowanych w ramach państwowego systemu szkolnictwa wyższego. Sektor prywatny szkolnictwa wyższego nie został wzięty pod uwagę.

Włoski partner DIDA rozpoczął działania od skupienia się na tych programach, które były poświęcone tematyce projektowania, i od przeanalizowania ścieżek szkoleniowych w celu osiągnięcia głębszego zrozumienia, które umiejętności i kompetencje były najbardziej istotne oraz jak szkoły wyższe do nich podchodziły.

Celem było uzyskanie lepszego zrozumienia, jak te poszczególne umiejętności są skutecznie zawarte w istniejących ścieżkach edukacyjnych szkolnictwa wyższego i jak zostały podzielone i zorganizowane wedle kategorii umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, miękkich i ekologicznych.

We Włoszech jest 20 programów licencjackich (BA) i 21 programów magisterskich na kierunku wzornictwo (MA) (źródło: konferencja CUID) związanych z kluczowymi umiejętnościami INTRIDE (miękkimi, cyfrowymi i ekologicznymi).

Z tego mapowania wybrano programy edukacyjne związane z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi i ekologicznymi. W ten sposób sporządzono listę 13 programów nauczania, z których każdy należy do jednej z tych głównych kategorii, a także określono, czy obejmują one kompetencje innego rodzaju związane z projektem INTRIDE.

Mimo przedstawionej sytuacji ogólnej brakuje zintegrowanej ścieżki edukacyjnej, która łączyłaby wszystkie kluczowe umiejętności (miękkie, cyfrowe, ekologiczne) projektu INTRIDE oraz zaprezentowanych poszczególnych kursów magisterskich.

Wynika z tego, że w przypadku Włoch połączony program określony jako wynik projektu INTRIDE jest szczególnie istotny.