Sprawozdanie ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej w Hiszpanii w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo  stanowi analizę oferty szkolnictwa wyższego we Włoszechw Hiszpanii i obejmuje również opis istotnych centrów technologicznych i klastrów przemysłowychzgodnie z działaniem INTRIDE, jakimi jest skupienie się na określonych obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Celem jest podsumowanie i przedstawienie sytuacji w kraju, gdzie krzyżują się drogi tych trzech podmiotów i interesariuszy (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów technologicznych i klastrów) w odniesieniu do aktualnej sytuacji. W rezultacie będzie można lepiej określić przyszłe działania podczas tworzenia nowych programów edukacyjnych. 

Krajowa oferta edukacyjna: studia magisterskie i stopnie naukowe na kierunku wzornictwo 

Partnerzy hiszpańscy projektu INTRIDE przeanalizowali całą krajową ofertę edukacyjną, zaczynając od programów, które były poświęcone wzornictwu i dotyczyły projektowania produktowego, przemysłowego, meblowego i wnętrzarskiego.

Kolejnym etapem było zapoznanie się ze ścieżkami szkoleniowymi, aby lepiej zrozumieć, które umiejętności i kompetencje są najistotniejsze, oraz jakie było do nich podejście. Pozwoliło to wskazać te programy, które mogłyby lepiej informować o procesie porównawczym, a w ten sposób określić przyszłe etapy projektu INTRIDE.

W tym scenariuszu wybrano 15 programów magisterskich i 18 licencjackich w sektorze publicznym i prywatnym. 

Krajowa oferta edukacyjna: studia magisterskie i stopnie naukowe na kierunku wzornictwo zgodnie z umiejętnościami INTRIDE

Równolegle do programów nauczania opartych na wzornictwie ELISAVA, CENFIM i LEITAT również określiły i przebadały inne kluczowe krajowe programy magisterskie, które były poświęcone umiejętnościom i kompetencjom zidentyfikowanym zarówno w ankiecie krajowej, jak i na warsztatach przeprowadzonych na wcześniejszych etapach.

Celem było uzyskanie lepszego zrozumienia, jak te poszczególne umiejętności są skutecznie zawarte w istniejących programach szkolnictwa wyższego oraz jak zostały podzielone i zorganizowane wedle kategorii umiejętności w zakresie kompetencji technicznych, cyfrowych, wzorniczych, ekologicznych i miękkich.

W ten sposób sporządzono listę 14 programów nauczania, z których każdy należy do jednej z tych głównych kategorii, a także określono, czy obejmują one kompetencje innego rodzaju związane z projektem INTRIDE.