Sprawozdanie ze stanu aktualnego oferty edukacyjnej w Hiszpanii w zakresie studiów magisterskich i innych stopni naukowych na kierunku wzornictwo stanowi analizę krajowej oferty szkolnictwa wyższego w Hiszpanii i obejmuje również opis istotnych centrów technologicznych i klastrów przemysłowych zgodnie z działaniem INTRIDE, jakimi jest skupienie się na określonych obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Celem jest podsumowanie i przedstawienie [...]

Czytaj więcej →

W ostatnich miesiącach 2020 roku partnerzy projektu Intride pracowali nad sfinalizowaniem pakietu pracy nr 3: Analiza terenowa stanu wiedzy. Wyniki tej pracy przedstawia poniższy dokument: Analiza potrzeb związana z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi, ekologicznymi, projektowymi i technologicznymi w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej […]

Czytaj więcej →

Głównym tematem spotkania był pakiet pracy 3 - analiza terenowa stanu wiedzy - zwłaszcza w odniesieniu do prezentacji przez TFC, lidera pakietu roboczego, końcowego raportu analitycznego, który zawiera wyniki krajowych badań i warsztatów. Raport podsumowuje umiejętności, kompetencje i potrzeby w zakresie wiedzy, jakie wyłoniły się z badania ankietowanych firm, […]

Czytaj więcej →

Cztery ogólnokrajowe badania dotyczące umiejętności „miękkich, cyfrowych i ekologicznych” do pobrania na Naszej stronie. Raporty skupiają się na umiejętnościach, które projektant powinien rozwijać, aby z powodzeniem wdrażać innowacje w MŚP wytwarzających produkty meblarskie. Raporty zestawiają analizę wyników ankiet przeprowadzonych w pierwszej połowie 2020 roku oraz główne wnioski […]

Czytaj więcej →

W maju i wrześniu 2020 rumuńskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analizy potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencji w sektorze meblarskim” do MŚP działających w sektorze produkcji, w szczególności w transylwańskim sektorze wnętrz . Pierwsze warsztaty zgromadziły wielu członków Transylwańskiego Klastra Meblowego, którym zaprezentowany […]

Czytaj więcej →

Głównym celem badania przeprowadzonego na grupie tradycyjnych producentów było zidentyfikowanie obszarów kompetencyjnych pracowników firmy, które zdaniem respondentów powinny zostać zwiększone i przyczynić się do dalszego rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa oceniają swoje zasoby kompetencyjne jako wysokie i satysfakcjonujące. Widać wyraźnie, że […]

Czytaj więcej →

W czerwcu i lipcu 2020 roku włoskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analiza potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencjami w branży meblarskiej” do 20 MŚP (3 mikro, 14 małych, 3 średnie) pracujących w sektorze produkcyjnym, w szczególności w sektorze wnętrz Toskanii. Umiejętności […]

Czytaj więcej →