ANKIETA (czerwiec, lipiec 2020)

W maju i wrześniu 2020 rumuńskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analizy potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencji w sektorze meblarskim” do MŚP działających w sektorze produkcji, w szczególności w transylwańskim sektorze wnętrz .

Pierwsze warsztaty zgromadziły wielu członków Transylwańskiego Klastra Meblowego, którym zaprezentowany został projekt INTRIDE.

Podczas warsztatów, które odbyły się w ramach wydarzenia „Innowacje dla biznesu”, skupiliśmy się na pierwszych wynikach ankiety dotyczącej umiejętności przyszłych projektantów (umiejętności techniczne, projektowe, cyfrowe, miękkie i zielone).

Drugi warsztat dotyczył raportu końcowego oraz informacji zwrotnych, jakie otrzymaliśmy od uczelni i firm na ten temat (dodatkowe informacje dotyczące naszych badań).

Umiejętności techniczne zidentyfikowane jako najważniejsze dotyczyły zarządzania produktem i inżynierii procesowej. Umiejętności zaangażowane w rozwój to zarządzanie produktami i zarządzanie projektami. Z drugiej strony umiejętnościami rekomendowanymi do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia były automatyzacja i inżynieria procesowa.

Umiejętności cyfrowe, które miały największe znaczenie, to handel elektroniczny i media społecznościowe, są one również dwoma pierwszymi zalecanymi do szkolenia. Jeśli chodzi o umiejętności projektowe, najważniejsze są wizualizacja i kreatywne myślenie. Pierwsze umiejętności zalecane do przeprowadzenia szkolenia to metodologie projektowania i analiza działania.

W kwestii zielonych umiejętności, te wymienione jako najważniejsze to redukcja konsumpcji i zrównoważony rozwój produktów. Najważniejsze umiejętności zalecane do treningu to redukcja zużycia i zarządzanie zasobami.

W zakresie umiejętności miękkich głównym przedmiotem zainteresowania była praca zespołowa i komunikacja, natomiast do szkoleń zalecane były kompetencje tj. zarządzanie czasem i komunikacja.

WARSZTATY (wrzesień 2020)

Warsztaty rumuńskie zostały przeprowadzone wirtualnie przez TFC jako moderatorów, z udziałem MŚP - producentów mebli i uniwersytetów.

We gathered for this workshop 4 representatives from universities (University of Art Cluj, Technical University Cluj, University from Brasov)  and 3 representatives from furniture companies and also 3 persons involved in the management of INTRIDE project.

Warsztat obejmował poniższą tematykę:  

 • Dyskusji między uczelniami i firmami dotyczącej wyników ankiety i dalszych uwagi, sugestii dotyczących ulepszenia przyszłych programów magisterskich dla młodych projektantów.

Podczas warsztatu wyciągnięto szereg wniosków, a najważniejszymi z nich są:

 • wysokowydajny sprzęt nie wystarczy, jeśli nie ma się miejsca na sprzedaż mebli
 • Politechnika oferuje możliwość studiowania programowania, a także automatyzacji i opracowywania nowych produktów
 • zasugerowano, że jest miejsce na ulepszenia w zakresie krytycznego myślenia, a także wizualizacji danych
 • marketing cyfrowy zajął czołowe miejsce w firmach 
 • jeden z naszych członków TFC powiedział nam, że jego firma podejmuje kroki w kierunku cyfryzacji
 • cyfryzację należy wdrożyć także w procesie technologicznym
 • wirtualna rzeczywistość nie jest jeszcze tak ważna w firmach, ponieważ podstawowe rzeczy rozwiązuje się za pomocą 3D, renderingów, dlatego firmy nie chcą na razie mieć dodatkowych kosztów
 • uniwersytety prowadzą kursy ekoprojektowania
 • zalecono większe uwzględnienie znaczenia designu w projektowaniu mebli, a także sztucznej inteligencji w przyszłości, mając na uwadze ostatecznego konsumenta przy wyborze projektu 
 • jedna z naszych firm jest zainteresowana szkoleniem projektowym 
 • zarządzanie czasem znajduje się na liście kompetencji społeczno-emocjonalnych, które można poprawić
 • innym tematem omawianym przez firmę było odniesienie się do znaczenia pakowania i logistyki
 • Podsumowując, uczelnie mają silną chęć uświadomienia firmom znaczenia wzornictwa w produkcji, a także otwarcia się na nowe technologie, wirtualną rzeczywistość itp.