Celem otwartej platformy innowacji INTRIDE (https://community.intride.eu/) jest łączenie projektantów, badaczy, studentów, przedsiębiorców, pracowników firm produkcyjnych oraz innych stron zainteresowanych i zachęcenie do współpracy nad rzeczywistymi rozwiązaniami bieżących potrzeb MŚP w sektorze produkcyjnym. Na platformie partnerzy INTRIDE i inne podmioty będą mogły podzielić się „wyzwaniami” i zaprezentować je w odniesieniu do ich potrzeb w [...]

Czytaj więcej →

Hiszpańskie Warsztaty zgromadziły uczestników z różnych dziedzin: naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli MŚP i firm zaangażowanych w sektor projektowy. Spotkali się aby ocenić potencjał wspólnego programu magisterskiego (JMDP) proponowanego w projekcie INTRIDE. Ostateczna ocena uzyskana od wszystkich uczestników potwierdziła, że ​​JMDP jest dobrą okazją do przyspieszenia zmian w sektorze projektowym [...]

Czytaj więcej →

9 czerwca 2021 r. Akademia WSB i zespół Zamku Cieszyn spotkały się z twórcami rzemiosła tradycyjnego w celu omówienia propozycji WSB w ramach wspólnego programu studiów magisterskich INTRIDE. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamku Cieszyn, gdzie 26 osób rozmawiało o wszystkich aspektach tego programu. Najpierw Lubomira Trojan i Ewelina Widerska zaprezentowały wspólny program studiów magisterskich INTRIDE i w skrócie opisały wszystkie sześć modułów [...]

Czytaj więcej →

Warsztat we Włoszech został przeprowadzony online przez klaster DiD i Wydział Architektury Uniwersytetu Florenckiego (DIDA-UNIFI) w roli moderatorów. Warsztat został przeprowadzony dla stowarzyszenia branżowego (Federlegno), związku zawodowego (Confindustria Toscana Sud), agencji kształcenia i szkolenia zawodowego (Toscana Formazione), centrum technologicznego (Cosmob), firmy meblarskiej (Savio Firmino) i studentów szkół wyższych. Warsztat obejmował poniższą tematykę [...]

Czytaj więcej →

Warsztat 1 (Uczestnicy: Członkowie Transylwańskiego Klastra Meblowego: producenci, przedsiębiorcy). Większość członków boryka się z brakiem zasobów ludzkich. Obecnie umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zdolność adaptacji, elastyczność i odpowiedzialność są uważane za kluczowe, jakie powinni posiadać pracownicy. Uczestnicy uznali strukturę Joint Master Program za dobrą, tematy zawarte w [...]

Czytaj więcej →