9 czerwca 2021 r. Akademia WSB i zespół Zamku Cieszyn spotkały się z twórcami rzemiosła tradycyjnego w celu omówienia propozycji WSB w ramach wspólnego programu studiów magisterskich INTRIDE.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamku Cieszyn, gdzie 26 osób rozmawiało o wszystkich aspektach tego programu.

Najpierw Lubomira Trojan i Ewelina Widerska zaprezentowały wspólny program studiów magisterskich INTRIDE i w skrócie opisały wszystkie sześć modułów. Szczególną uwagę poświęciły modułowi 2 „Ekonomia, model biznesowy i gospodarka o obiegu zamkniętym”, który będzie prowadzony przez partnerów z Polski – Akademia WSB i Zamek Cieszyn. 

Następnie badacze i trenerzy przedstawili swoje pomysły dotyczące konkretnych elementów modułu 2. Po każdej prezentacji badacze omawiali koncepcje z przedstawicielami tradycyjnych rzemiosł oraz z firmami doradczymi i pracownikami Biura Karier Akademii. 

1 moduł – Gospodarka o obiegu zamkniętym – przedstawiony przez dr Pawła Sobczaka,

2 moduł – Zrównoważona logistyka – przedstawiony przez dr Pawła Sobczaka,

3 moduł – Metody heurystyczne – przedstawiony przez dr Pawła Sobczaka,

4 moduł – Partnerstwa strategiczne i sojusze w branżach kreatywnych – przedstawiony przez dr hab. Joannę Kurowską-Pysz, prof. AWSB, i dr hab. Łukasza Wróblewskiego, prof. AWSB, 

5 moduł – Między recyklingiem a upcyclingiem   przedstawiony przez Ewę Gołębiowską

6 moduł – Innowacje przez dizajn. Zarządzanie dizajnem w biznesie przedstawiony przez Lubomirę Trojan.

Ponadto przedstawiono główne założenia platformy społecznościowej. Uczestnicy ocenili bardzo wysoko pomysł założenia platformy. Zalecili również pracę ze studentami i przedstawianie własnych problemów biznesowych jako studia przypadków do rozwiązania za pomocą tego narzędzia. Większość przedsiębiorców zareagowała bardzo entuzjastycznie na pomysł wspólnego programu studiów. Niektórzy z nich pytali, czy mogliby uczestniczyć w programie jako studenci lub personel na etapie pilotażowym programu studiów oraz uczyć się w tym międzynarodowym i zróżnicowanym środowisku. 

Uczestnicy również wypełnili ankietę oceny koncepcji wspólnego programu studiów magisterskich INTRIDE oraz modułu 2 prowadzonego przez partnerów w Polsce. Szczegółowe informacje pojawią się niebawem na stronie intride.eu.

W warsztacie brali udział przedsiębiorcy z firm i małych przedsiębiorstw, które obejmowały takie branże jak: piekarnia tradycyjna, tradycyjne zabawki drewniane, stolarstwo, rekonstrukcja starych organów kościelnych i innych instrumentów muzycznych, doradztwo zawodowe, architektura, wzornictwo, hotelarstwo, spółdzielnie socjalne i wiele innych.