Warsztat we Włoszech został przeprowadzony online przez klaster DiD i Wydział Architektury Uniwersytetu Florenckiego (DIDA-UNIFI) w roli moderatorów. Warsztat został przeprowadzony dla stowarzyszenia branżowego (Federlegno), związku zawodowego (Confindustria Toscana Sud), agencji kształcenia i szkolenia zawodowego (Toscana Formazione), centrum technologicznego (Cosmob), firmy meblarskiej (Savio Firmino) i studentów szkół wyższych. 

Warsztat obejmował poniższą tematykę:

 • Prezentacja struktury i programu wspólnych studiów magisterskich
 • Prezentacja metodologii i narzędzi wspólnych studiów magisterskich
 • Dostęp do wersji beta platformy społecznościowej INTRIDE

Grupa wypełniła kwestionariusz (9 kluczowych kwestii dotyczących wspólnego programu studiów magisterskich i platformy społecznościowej) oraz wzięła udział w interaktywnej dyskusji, a także pozyskała dane i informacje za pomocą ankiet online.

Główne poruszone tematy dotyczyły:

 • Wagi treści wspólnego programu studiów magisterskich wedle kategorii docelowych (tematy, kursy, moduły itp.) 
 • Zainteresowania końcowym profilem INTRIDE w odniesieniu do wszystkich kategorii docelowych 
 • Czasu trwania kursów: akceptowalny lub nieakceptowalny dla wszystkich celów – bardziej intensywne opcje objęte dyskusją 
 • Zaangażowania firm na wszystkich szczeblach – sugestie 
 • Potencjalnego uczestnictwa w modułach dostarczanych przez partnerów zagranicznych (jak i do których celów)
 • Platformy społecznościowej: które funkcjonalności uczyniłyby ją pożyteczniejszą? Jak zagwarantować długoterminowe funkcjonowanie platformy? 

Podczas warsztatu wyciągnięto szereg wniosków, a najważniejszymi z nich są:

 • Profil INTRIDE cieszy się zainteresowaniem wśród firm obecnych na rynku międzynarodowym i skupiających się na projektach pod klucz, w których kompetencje projektowe są istotne. Program nauczania jest również interesujący ze względu na zdobywaną wiedzę w zakresie norm i certyfikacji, również ujętych w umiejętnościach ekologicznych 
 • Absolwenci tego rodzaju profilu potrafią interpretować zachowania na rynkach i wspierać firmy w uruchamianiu procesów innowacji również w odniesieniu do określania nowych rynków i klientów. Wiele firm potrzebuje zmiany w zakresie kultury: kompetencje INTRIDE mogą wesprzeć te zmiany w dynamice przedsiębiorstwa, gdzie umiejętności miękkie są kluczowe 
 • W zależności od rodzaju firmy możliwy jest dostęp do kursu odświeżającego dla pracowników firm, co stanowi ważną opcję, jednakże głównym przedmiotem zainteresowania firm jest integracja nowego studenta w ramach całego wspólnego programu studiów magisterskich 
 • Zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie firm z przemysłu meblarskiego jest coraz wyższe, a firmy będą gotowe na krótkie kursy lub intensywne opcje. Bardziej intensywna opcja każdego modułu odświeżającego będzie dobrym rozwiązaniem dla firm oraz studiów profesjonalnych zatrudniających wielu pracowników 
 • Zaangażowanie firm w studia przypadków jest szczególnie ważne w odniesieniu do wskazywania ograniczeń technicznych wynikających ze specyficznych uwarunkowań rynkowych i potrzeb klientów 
 • W odniesieniu do platformy społecznościowej najważniejszym wynikiem i elementem cieszącym się największym zainteresowaniem interesariuszy jest tworzenie relacji na poziomie biznesowym i ogólnej współpracy
 • Identyfikacja problemów i wyzwań oraz ich rozwiązywanie to najciekawsze tematy , które mogą ożywiać i napędzać platformę