Warsztat 1 (Uczestnicy: Członkowie Transylwańskiego Klastra Meblowego: producenci, przedsiębiorcy)

Większość członków boryka się z brakiem zasobów ludzkich. Obecnie umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zdolność adaptacji, elastyczność i odpowiedzialność są uważane za kluczowe, jakie powinni posiadać pracownicy.

Uczestnicy uznali strukturę Joint Master Program za dobrą, tematy zawarte w programie mogą być przydatne dla przyszłych pracowników.

Członkowie klastra podkreślali wagę praktyki, wszystkie zawarte wątki pomogą firmom tylko wtedy, gdy zdobytą wiedzę będzie można od razu zamienić na praktyczne zastosowanie (np. mieć możliwość pracy z materiałami, aby zobaczyć, co dzieje się w rzeczywistości , jakie produkty można wykonać, poznanie ich funkcjonalności i mechanizmu produkcji).

Wspomniano również o znaczeniu perspektywy ekonomicznej (jak skutecznie wprowadzić produkt na rynek) oraz zdolności innowacyjnej. Projekt jest ważny, ale musi być skorelowany z umiejętnościami inżynierskimi. 

Według uczestników warsztatu przyszli projektanci powinni być przygotowani do pracy w dowolnej branży (dlatego potrzebne są ogólne kompetencje w tym zakresie).

Warsztat 2 (Uczestnicy: studenci i profesorowie z University of Sopron and University of Art and Design)

Niektóre tematy zawarte we JMDP można znaleźć w już istniejących programach szkoleniowych (innowacje oparte na projektowaniu, projektowanie i kreatywność, recykling, technologia i projektowanie itp.).

Za najciekawsze tematy uważa się rozwój umiejętności cyfrowych związanych z ekologią i technologią. 

Studenci i profesorowie podkreślali również wagę praktyki, dlatego bardzo ważne są warsztaty praktyczne kończące wszystkie moduły. 

Niezbędne jest rozwijanie dobrych relacji z partnerami przemysłowymi i posiadanie prawdziwych praktycznych tematów pochodzących z przemysłu.