Atelierul de lucru italian a fost realizat în formă virtuală, de către DiD și DIDA-UNIFI ca moderatori, implicând asociația sectorială (Federlegno), Sindicatul (Confindustria Toscana Sud), agenția VET (Toscana Formazione), centrul tehnologic sectorial (Cosmob), compania de mobilă (Savio Firmino) și studenți din universitate. 

Atelierul a fost axat pe:

 • Prezentare structurii și a programul de masterat comun
 • Prezentarea metodologiei și a instrumentelor programul de masterat comun
 • Distribuirea versiunii beta a platformei comunitare INTRIDE

Împreună cu chestionarul (9 întrebări cheie concepute pe platforma Programului Comun de Masterat și pe Platforma Comunitară), grupul a fost implicat într-un mod interactiv, acționând în cadrul unei discuții deschise și obținând date și informații prin sondaje online.

Principalele subiecte abordate au fost legate de:

 • Importanța conținutului Programului Comun de Masterat în funcție de categoria țintă (ce subiect, ce curs, modul ...) 
 • Interesul pentru elementele caracteristice finale INTRIDE pentru toate categoriile țintă 
 • Durata cursurilor: acceptabilă sau nu pentru toate țintele - opțiune mai intensă în discuție 
 • Implicarea companiilor la toate nivelurile - sugestii 
 • Participarea potențială la modulele furnizate de parteneri străini (cum și în ce scopuri)
 • Platforma comunitară: ce funcționalități ar putea să o facă mai utilă? Cum să garantezi durata și viața pe termen lung platformei comunitare? 

Cele mai importante aspecte apărute în timpul atelierului sunt:

 • Profilul INTRIDE sunt interesante pentru acele companii care sunt votate pe piețele internaționale axate pe proiecte la cheie în care competențele de design sunt esențiale. Curriculumul este, de asemenea, interesant pentru dobândirea de cunoștințe legate de standarde și certificări (incluse și în cadrul abilităților ecologice) 
 • Acest tip de profil este capabil să interpreteze piețele - susține compania în demararea proceselor de inovare și în ceea ce privește identificarea de noi piețe și clienți. Multe companii au nevoie de o schimbare culturală: abilitățile INTRIDE pot sprijini această schimbare în dinamica întreprinderii, unde competențele sociale sunt esențiale 
 • În funcție de tipul de companie, accesul la cursul de perfecționare pentru angajații companiilor este posibil și important ca opțiune, dar interesul principal pentru o companie este sigur integrarea tânărului student instruit de întregul Program Comun de Masterat 
 • Nevoia de formare din partea companiilor sectoriale de mobilă este din ce în ce mai mare, iar companiile vor fi pregătite pentru cursuri scurte sau opțiuni intensive. O opțiune mai intensivă a fiecărui modul de reîmprospătare va fi bună pentru companii și, de asemenea, pentru studiourile profesionale cu un nivel bun al numărui de angajați 
 • A fi implicat în studii de caz pentru companii este important în special pentru a arăta constrângeri tehnice care decurg din specificitățile pieței și ale clienților 
 • În ceea ce privește platforma comunitară, posibilitatea de a crea relații (nivel de afaceri sau de cooperare) este cel mai important rezultat și interes pentru toate părțile interesate
 • Identificarea problemelor, provocărilor și răspunsul la acestea este cel mai interesant subiect care poate anima și împinge utilizarea continuă a platformei