Hiszpańscy partnerzy konsorcjum projektu INTRIDE: ELISAVA, CENFIM i LEITAT zorganizowali drugie hiszpańskie warsztaty INTRIDE w celu walidacji programu nauczania nowego programu magisterskiego opracowanego w ramach projektu INTRIDE. Celem tego programu jest zbliżenie się do nowego paradygmatu I odpowiedzi na wyzwania w świecie wytwarzania i produkcji, które nadchodzą w najbliższych latach. Dotyczy to przede wszystkim rewolucji cyfrowej, nowych przemian społecznych i wyzwań ekologicznych.

Hiszpańskie Warsztaty zgromadziły uczestników z różnych dziedzin: naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli MŚP i firm zaangażowanych w sektor projektowy. Spotkali się aby ocenić potencjał wspólnego programu magisterskiego (JMDP) proponowanego w projekcie INTRIDE.

Ostateczna ocena uzyskana od wszystkich uczestników potwierdziła, że ​​JMDP jest dobrą okazją do przyspieszenia zmian w sektorze projektowym napędzanych transformacją cyfrową i europejskim zielonym ładem w następnych latach i zachęciła partnerów INTRIDE do podążania za tą inicjatywą oraz do przewidywania wyzwań w nadchodzących piętnastu latach.