ANKIETA (czerwiec, lipiec 2020)

W czerwcu i lipcu 2020 roku włoskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analiza potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencjami w branży meblarskiej” do 20 MŚP (3 mikro, 14 małych, 3 średnie) pracujących w sektorze produkcyjnym, w szczególności w sektorze wnętrz Toskanii.

Umiejętności wskazane jako najważniejsze dotyczyły zarządzania produktami i procesami, jakości oraz, w odniesieniu do marketingu cyfrowego, możliwości pozyskiwania danych dotyczących rynku z narzędzi komunikacji cyfrowej.

Większość ankietowanych firm zwraca uwagę na umiejętności projektowania, rozumianego jako związane ze światem wzornictwa, fundamentalne dla ich branży, biorąc pod uwagę zarówno umiejętności techniczne (modelowanie, rysowanie i układ, wzornictwo przemysłowe itp.), Jak i zestaw umiejętności bardziej strategicznych i metodologicznych (kreatywne myślenie, badania projektowe, analiza operacji itp.).

Na pierwszy plan wysunęły się umiejętności (zewnętrzne, ale także wewnętrzne) związane z marketingiem cyfrowym, zarządzaniem kanałami sprzedaży e-commerce oraz komunikacją za pośrednictwem kanałów społecznościowych, które są uważane za niezwykle ważne i na których firmy deklarują zainteresowanie doskonaleniem.

Zamiast tego, średnia wartości ważności przypisanych kompetencjom zielonym okazała się znacznie niższa niż kompetencji cyfrowych, projektowych i miękkich.

Wreszcie kryzys Covid ujawnił potrzebę cyfryzacji systemów korporacyjnych, a co za tym idzie umiejętności z tym związanych, zarówno w zakresie zarządzania i kontroli procesów jak i w zakresie kanałów sprzedaży i promocji, jak i interakcji z rynkiem.

WARSZTATY (czerwca 2020)

Włoskie warsztaty zostały przeprowadzone wirtualnie, przez DiD i DIDA jako moderatorzy, z udziałem 6 MŚP - producentów mebli, 3 firmy technologiczne, 1 studio projektowe i 4 organizacje badawcze.

Wszystkich sześciu producentów mebli i wnętrz było powiązanych z różnymi projektami badawczo-rozwojowymi (w trakcie opracowywania) związanymi z zastosowaniem technologii w produktach meblarskich i środowiskach mieszkalnych. Studio projektowe wniosło do rynku percepcję potrzeb, a firmy cyfrowe / technologiczne wsparło ich w definiowaniu kompetencji.

Warsztat obejmował poniższą tematykę:

  • Przeglądzie kwestionariusza, który każda firma wypełniła już przed warsztatem
  • Analiza stanu faktycznego: związana z pandemią
  • Przyszłych trendach w branży i potrzeby kompetencji

Podczas warsztatu wyciągnięto szereg wniosków, a najważniejszymi z nich są:

  • Ze względu na pandemię całkowicie zmienił się sposób postępowania z klientami w kierunku wirtualizacji i cyfryzacji wszystkich usług (sprzedaż, obsługa posprzedażowa). Firmy, nawet te mikro, będą musiały dostosować codzienne i zarządzanie i swoją obecnością na rynku na poziomie cyfrowym. 
  • W najbliższej przyszłości najbardziej pożądane będą kompetencje związane z e-commerce, marketingiem cyfrowym, zarządzaniem mediami społecznościowymi. 
  • Większość MŚP ma bardzo rozproszony terytorialny łańcuch produkcyjny: nie zarządzają bezpośrednio liniami produkcyjnymi, a w większości przypadków zajmują się jedynie montażem i wykończeniem produktów. Robotyka, proces inż. i przemysł 4.0 nie są postrzegane jako kluczowe. 
  • Kompetencje cyfrowe i technologiczne będą musiały być zarządzane łącznie z umiejętnościami miękkimi (zarządzanie kryzysowe, kreatywność, praca zespołowa) oraz umiejętnościami projektowymi (wrażliwość estetyczna, metodologie projektowania), inaczej mogą okazać się bezużyteczne. 
  • Rynek (szczególnie sektor wysokiego szczebla) nie wymaga od firm meblarskich bezpośredniego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale ich waga w przyszłości będzie rosła wraz z zainteresowaniem rynku, nawet na poziomie luksusowym. W rzeczywistości zielone kompetencje są tylko częściowo wymagane przez sektor MŚP.