SONDAJ (iunie, iulie 2020)

În lunile iunie și iulie 2020, partenerii din Italia din proiectul INTRIDE au trimis sondajul privind „Analiza nevoilor legate de seturi de abilităție sociale, digitale, ecologice în sectorul mobilier - interioare” către 20 de IMM-uri (3 micro, 14 mici, 3 medii) care lucrează în sectorul manufacturier, în special în sectorul de interior toscan.

Abilitățile identificate ca fiind cele mai importante au fost legate de gestionarea produselor și a proceselor, calitatea și, în legătură cu marketingul digital, posibilitatea de a obține date în legătură cu piața din instrumentele de comunicare digitală.

Majoritatea companiilor intervievate remarcă abilitățile de design, înțelese ca legate de lumea designului, fundamentale pentru sectorul lor, luând în considerare atât setul de abilități tehnice (modelare, desen și machetare, design industrial etc.), cât și setul de abilități mai strategice și metodologice (gândire creativă, cercetare în design, analiza operațiunilor etc.).

În prim-plan au apărut abilitățile (externe, dar și interne) legate de marketingul digital, gestionarea canalelor de vânzare a comerțului electronic și comunicarea prin canale sociale considerate extrem de importante și pe care companiile se declară interesate să le îmbunătățească.

În schimb, media valorilor de importanță atribuite competențelor ecologice s-a dovedit a fi semnificativ mai mică decât cea a competențelor digitale, de design și sociale.

În cele din urmă, criza sanitară creată de Covid a evidențiat nevoia de digitalizare a sistemelor corporative și, în consecință, a abilităților asociate acestuia, atât în ​​ceea ce privește gestionarea și controlul proceselor, atât în ​​ceea ce privește canalele de vânzare și promovare, cât și în ceea ce privește interacțiunea cu piața.

ATELIERUL DE LUCRU (iunie 2020)

Atelierul de lucru din Italia a fost desfășurat practic, de către DiD și DIDA în calitate de moderatori, implicând 6 IMM-uri - producători de mobilă, 3 companii tehnologice, 1 studio de design și 4 organizații de cercetare.

Cei 6 producători de mobilă și produse de interior au fost toți conectați la diferite idei de proiecte de cercetare și dezvoltare (în curs de desfășurare) legate de aplicarea tehnologiilor pentru produsele de mobilier și mediile de locuit. Studioul de design a prezentat percepția necesităților pieței și companiile digitale / tehnologice au sprijinit definirea nevoilor împreună cu competențele RO.

Atelierul a fost axat pe:

  • Revizuirea chestionarului pe care fiecare companie îl completase deja înainte de atelierul de lucru
  • Analiza situației actuale: legată de pandemie
  • Tendințele viitoare ale sectorului și cerințele competențelor

Cele mai importante aspecte apărute în timpul atelierului sunt:

  • Datorită situației actuale create de pandemie, modul de tratare cu clienții s-a schimbat complet către virtualizarea și digitalizarea tuturor serviciilor (vânzări, asistență post-vânzare). Companiilor, chiar și celor micro, li se va cere să își gestioneze intern, zilnic și continuu prezența pe piață la nivel digital. 
  • Competențele legate de comerțul electronic, marketingul digital, gestionarea rețelelor sociale vor fi cele mai solicitate în viitorul apropiat. 
  • Majoritatea IMM-urilor au un lanț de producție teritorial foarte dispersat: nu gestionează direct liniile de producție și, în majoritatea cazurilor, doar asamblează și finisează produsele. Robotica, ingineria de proces și industria 4.0 nu sunt văzute ca fiind importante. 
  • Competențele digitale și tehnologice vor trebui gestionate împreună cu abilitățile sociale (gestionarea crizelor, creativitate, muncă în echipă) și abilități de proiectare (simț estetic, metodologii de proiectare) sau ar putea deveni inutile. 
  • Piața (în special în sectorul de nivel înalt) nu cere companiilor de mobilă, în mod direct , să acționeze în direcția sustenabilității, dar atenția lor va crește urmând în viitor atenția pieței chiar și la nivel de lux. De fapt, se solicită doar parțial ntegrarea competențelor ecologice în sectorul IMM-urilor.