W ostatnich miesiącach 2020 roku partnerzy projektu Intride pracowali nad sfinalizowaniem pakietu pracy nr 3: Analiza terenowa stanu wiedzy.

Wyniki tej pracy przedstawia poniższy dokument:Analiza potrzeb związana z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi, ekologicznymi, projektowymi i technologicznymi w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej, który zawiera wyniki krajowych badań i warsztatów. Ponadto podsumowuje priorytetowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, miękkie i ekologiczne dla projektantów przyszłości. Informacje te będą kluczowym źródłem do współtworzenia programu nauczania i definiowania scenariuszy innowacji dla sektora wytwórczego, dla każdego kraju i na poziomie europejskim. Możesz uzyskać dostęp do tych dokumentów.

Ponadto naukowcy i doktoranci ze wszystkich uniwersytetów uczestniczących w projekcie INTRIDE pracują obecnie nad dwoma artykułami naukowymi opartymi na wynikach badań z pakietu pracy nr 3. Naukowcy z Rumunii, Polski, Włoch i Hiszpanii przygotują publikacje do naukowych czasopism indeksowanych w bazie Scopus. Artykuły będą dotyczyły m.in.kompetencji pożądanych przez tradycyjnych producentów w tych 4 krajach oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy w pandemicznej rzeczywistości.