Pe Platforma Deschisă de Inovare (Open Innovation Platform) a proiectului INTRIDE sunt disponibile materialele de instruire pentru cursul avansat „Design pentru Durabilitate în Sectorul de Producție”. Scopul acestui curs este de a forma designeri cu competențe digitale, ecologice și sociale necesare pentru a face față noilor tendințe, nevoi și provocări ale pieței și pentru a promova și cataliza inovația în companiile de producție.

Designerii sunt actori cheie în procesele de inovare ale IMM-urilor de producție și trebuie să își actualizeze constant cunoștințele și abilitățile pentru a menține și crește competitivitatea IMM-urilor lor. Pe baza acestui fapt, subiectele abordate de acest curs sunt: i) design și durabilitate; ii) economie, model de afaceri și economia circulară; și iii) designul produselor și serviciilor.

Platforma Deschisă de Inovare INTRIDE, pe lângă găzduirea materialelor de instruire INTRIDE, permite designerilor, cercetătorilor, studenților, antreprenorilor, lucrătorilor din companiile de producție și altor părți interesate să se conecteze și să lucreze în colaborare pentru a găsi soluții la provocările lansate de membrii comunității deschise INTRIDE privind designul și inovarea în sectorul de producție.

În secțiunea platformă (platform), „concepte și demonstrații” veți găsi, de asemenea, exemple inspiratoare de design și inovație. Iar în secțiunea „resurse pentru design” (design resources) aveți acces liber la instrumente, publicații, videoclipuri și alte resurse utile pentru comunitatea INTRIDE.

Alăturați-vă platformei și fiți parte din comunitatea deschisă INTRIDE! și veți avea acces la materialele de instruire și alte resurse; te vei conecta cu alte entități/profesioniști; și vei putea participa la una dintre provocările lansate dobândind cunoștințe și extinzându-ți rețeaua de contacte.