În cadrul Acțiunii Pilot pentru Programul Postuniversitar nr. 1 „Design pentru transformarea digitală în sectorul de producție” (PG1), Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca a fost desemnată să organizeze activități didactice conectate la cele 3 module ale PG1: 

Modulul 1: Design și durabilitate (coordonat și furnizat de DIDA)

Modulul 2: Economie, model de afaceri și economia circulară (coordonat și furnizat de WSB)

Modulul 2: Economie, model de afaceri și economia circulară (coordonat și furnizat de WSB)

Proiectul final din cadrul acțiunii pilot a avut ca scop un rezultat al proiectului INTRIDE care să constea în integrarea competențelor cheie INTRIDE pentru un designer inteligent.

Un alt scop al proiectului final a fost obținerea unui rezultat care să integreze cursurile teoretice și atelierele practice oferite în cadrul celor 3 module. Echipa UAD a planificat conținutul proiectului final, astfel încât rezultatul acestuia să poată fi un produs, un serviciu, o strategie de comunicare, un cadru de realizare a unui sistem, etc.

Tema proiectului final a fost: O nouă experiență de a ședea și compania implicată în activitățile proiectului final a fost ANTARES, Cluj-Napoca, în calitate de membru al Clusterului de Mobilier Transilvan.

Pentru asigurarea legăturii conceptuale cu conținutul didactic al celor 3 module, au fost stabilite de către liderul WP5, ELISAVA, trei sesiuni de control: în martie 2022, în mai 2022 și în iunie 2022, sesiuni care au avut loc după ce activitățile didactice și atelierul final ale fiecărui modul s-au încheiat.

Activitățile didactice desfășurate de reprezentanții echipei UAD a proiectului INTRIDE în zilele prevăzute pentru sesiunile de control ale fiecărui modul au avut ca și conținut următoarele activități:

Sesiunea de control pentru Modulul 1 (21.03.2022 – 24.03.2022)

(subiectul principal: globalizarea între autenticitate și consumerism; îmbunătățirea realității cu o abordare critică și analitică)

Prezentarea generală a Proiectului final și un rezumat al tuturor subiectelor cheie abordate de unitățile didactice ale Modulului 1, inclusiv atelierul final al modulului.

Deoarece participanții la acțiunea pilot pentru PG1, studenții și membrii personalului din clusterele participante la proiectul INTRIDE, au fost împărțiți în 4 grupuri, compania ANTARES a ales 4 tipuri de scaune, astfel încât participanții să-și poată realiza tema din cadrul sesiunii de control a Modulului 1. , 

team constând în identificarea 3 aspecte care ar putea fi îmbunătățite la scaunul dat pentru fiecare grupă.

Pornind de la un produs existent, participanților li s-a cerut să găsească soluții pentru îmbunătățirea acestuia prin aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul unităților de predare și a atelierului final ale Modulului 1.

Sesiunea de control pentru Modulul 2 (9.05.2022 – 11.05.2022)

(subiectul principal: Metode de cercetare pentru durabilitate și eco-design, înțelegerea impactului ecologic și a valorii sale de afaceri în procesul de design al unui produs)

Studenții au participat la prelegerea inițială, apoi au răspuns provocărilor referitoare la subiectele de eco-design și model de afacere pentru designul unui produs. 

Sesiunea de control pentru Modulul 3 (14.06.2022 – 15.06.2022)

(subiectul principal: Experiența materialelor)

Participanților li s-a cerut să facă cercetare și o evaluare asupra modului în care diferitele materiale (vechi și noi / speciale) influențează experiența utilizatorului și, prin urmare, afectează procesul general de design și producție a produsului.

Pe parcursul săptămânii atelierului de lucru al Proiectului final, 20.06.2022 – 24.06.2022, participanții au vizitat compania ANTARES și au beneficiat de o prezentare complexă a produselor companiei, vizită esențială pentru îndeplinirea cerințelor în cadrul atelierului de lucru planificat pentru Proiectul Final. După această vizită, fiecare grup și-a prezentat rezultatele cercetării obținute prin realziarea temelor primite în cadrul sesiunilor de control ale modulelor didactice ale Programului postuniversitar nr. 1 (PG1). Participanții și-au desfășurat activitățile sub coordonarea echipei UAD și a reprezentanților coordonatorului de proiect și ai partenerilor de proiect. 

Pentru partea practică a atelierului de lucru, participanților li s-a cerut să îmbunătățească scaunul oferit de compania ANTARES. Îmbunătățirile vizau nu numai intervenția direct asupra produsului fizic. Problemele care au fost abordate, de asemenea, au fost aspecte de marketing, comunicare, prezentare, afișare, ambalare etc. Prin dezasamblarea scaunului dat, analiza pieselor componente și reciclabilitatea, participanții și-au dezvoltat proiectele cu concluziile cercetării și evaluării versiunilor (proiecte de grup). Colaborarea și implicarea atât a partenerilor europeni, cât și a companiilor partenere, care au jucat un rol cheie în dezvoltarea proiectului, a oferit participanților posibilitatea de a se întâlni și de a lucra împreună și de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în timpul activităților practice ale atelier. Prin îndeplinirea cerinței de a reproiecta un model de scaun luând în considerare lucrurile învățate despre eco-design și propunerea unei noi experiențe de a ședea, participanții și-au dezvoltat proiectele finale care au fost prezentate la întâlnirea de proiect din 1 iulie 2022. Echipele celor patru grupuri au primit un feedback remarcabil de la companiile partenere, ca urmare a prezentării, nu numai a noului concept de scaun pe care l-au dezvoltat, ci și a cercetărilor aprofundate pe care le-au făcut cu privire la sistemele de eco-design, producția durabilă și opțiunile privind materialele și implementarea ideii de afaceri.