Na ogólnodostępnej Platformie Innowacji (Open Innovation Platform), prowadzonej w ramach projektu INTRIDE, dostępne są już materiały szkoleniowe dotyczące zaawansowanego kursu  pt.: “Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcyjnym”.

Celem kursu jest przeszkolenie projektantów z zakresu kompetencji cyfrowych, ekologicznych i miękkich,  niezbędnych do sprostania nowym trendom, potrzebom i wyzwaniom rynku oraz promowania i katalizowania innowacji w firmach produkcyjnych.

Projektanci są kluczowymi partnerami w procesach innowacyjnych wdrażanych przez małe i średnie firmy produkcyjne.  Dlatego muszą stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, aby utrzymać i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, dla których pracują.

W związku z tym kurs proponuje tematy z zakresu:

  1. projektowania i zrównoważonego rozwoju;
  2. ekonomii, modelu biznesowego i gospodarki cyrkularnej;
  3. projektowania produktów i usług.

Platforma Innowacji INTRIDE, oprócz materiałów szkoleniowych wypracowanych w projekcie INTRIDE, pozwala projektantom, badaczom, studentom, przedsiębiorcom, pracownikom firm produkcyjnych i innym zainteresowanym, łączyć się i współpracować w celu znalezienia rozwiązań dla wyzwań związanych z projektowaniem i innowacjami w sektorze produkcyjnym.

W zakładce “Koncepcje i dema” znajdują się inspirujące przykłady projektowania i innowacji. Natomiast w zakładce “Zasoby projektowe” oferujemy otwarty dostęp do narzędzi, publikacji, filmów i innych przydatnych materiałów.

Dołącz do platformy i bądź częścią otwartej społeczności INTRIDE, a uzyskasz dostęp do:

  •  materiałów szkoleniowych;
  • połączysz się z innymi podmiotami/profesjonalistami;
  • będziesz mógł wziąć udział w jednym z proponowanych wyzwań,  zdobywając wiedzę i poszerzając sieć kontaktów.