24 listopada przedstawiciele Transylwańskiego Klastra Meblowego oraz Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Kluż-Napoce wzięli udział w wydarzeniu organizowanym pod parasolem Transilvania Digital Innovation Hub, pn. Digitalization Exploratorium-Innovative Validation Hackathon. Zaprezentowali tam wyniki projektu INTRIDE przedstawicielom środowiska biznesowego i akademickiego.

Wydarzenie miało miejsce w Regionalnym Centrum Doskonałości dla Przemysłów Kreatywnych w Kluż-Napoka. Transilvania IT Cluster, koordynator Transilvania Digital Innovation Hub, wraz z partnerami projektu: Hygia Consult, Babeş-Bolyai University, Politechniką Kluż-Napoka, Uniwersytetem Medyczny I Farmaceutycznym “Iuliu Hațieganu” i Narodowym Instytutem Badań i Rozwoju Technologii Izotopowych i Molekularnych dostarczyły informacji na temat celów projektu I oferowanych usług. Wydarzenie było kierowane do MŚP, projekt ma wypełniać zapotrzebowanie  na usługi związane z transformacją cyfrową i innowacjami w przedsiębiorstwach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, z 32 firm z takich dziedzin, jak zdrowie, edukacja, przemysły kreatywne, IT i produkcja, a także 14 organizacji wspierających (uniwersytety, klastry, stowarzyszenia i władze publiczne). Uczestnikom zaprezentowano rezultaty projektu INTRIDE, wyniki badań dotyczących zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe, techniczne, społeczne, projektowe i ekologiczne, przeprowadzone w czterech krajach partnerskich, a także charakterystykę kursu “Design for Sustainability in the Manufacturing Sector”. Uczestnicy zostali także zaproszeni do przyłączenia się do Otwartej Platformy Innowacji INTRIDE.

Możliwość szkolenia projektantów w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i miękkich, niezbędnych do sprostania nowym trendom, potrzebom i wyzwaniom rynku oraz promowania i katalizowania innowacji w firmach została doceniona przez wszystkich uczestników wydarzenia.