Akcja pilotażowa program magisterskiego INTRIDE pn. Strategiczne projektowanie dla innowacji w sektorze produkcyjnym odbywała się od lutego do lipca 2022r. w czterech krajach partnerskich: we Włoszech, Polsce, Rumunii i Hiszpanii. Jej wyniki zostały ocenione jako bardzo satysfakcjonujące zarówno przez uczestników, jak i partnerów projektu.

W efekcie ewaluacji projektu otrzymano także następujace opinie i wnioski:

Dotyczące nauczycieli:

– planowanie i zaangażowanie są ważnym elementem program nauczania, umożliwiającym uczniom dobre zrozumienie zakresu pracy i jej dobrą organizację;
– powinno się uwzględnić czynnik komunikacji pomiędzy nauczycielami, by opracować ten sam kierunek działań;

Dotyczące formuły nauczania i pracy zespołowej:

– w zależności od modułu lub danej aktywności, formuła online może sprzyjać nauczaniu lub może utrudniać zarządzanie procesem nauczania. Kluczowe znaczenie ma tu zaangażowanie studentów;
– interakcja na zajęciach online została uznana za pozytywny element pozwalający na większe skupienie i zaangażowanie, zwłaszcza jeśli zajęcia są nieco dłuższe;
– praca zespołowa i zaangażowanie wszystkich członków zespołu mają bezpośredni wpływ na odbiór kursu.

Wnioski ogólne:

– studenci dobrze ocenili połączenie we wszystkich modułach teorii i praktyki;
– współpraca z firmami oraz realne wyzwania motywują strudentów i zostały bardzo pozytywnie oceniane;
– zaangażowanie wykładowców jest bardzo istotnym czynnikiem dobrego procesu nauczania, który w projekcie INTRIDE uzyskał bardzo wysoką ocenę.