University of Art and Design in Cluj-Napoca uczestniczył w realizacji projektu INTRIDE, “Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovative Triggers for SMEs in the manufacturing sector” w okresie realizacji wynoszącym 36 miesięcy (styczeń 2020 – grudzień 2022), projekt był realizowany przez zespół pracowników dydaktycznych Wydziału Wzornictwa oraz koordynatora instytucjonalnego programu Erasmus+ jako kierownika.

Działania w ramach projektu były złożone i intensywne poprzez ciągłe interakcje i współpracę z Koordynatorem projektu oraz pozostałymi partnerami w projekcie.

Ponieważ okres realizacji projektu kończy się w grudniu tego roku, nasz zespół zorganizował działania upowszechniające rezultaty projektu INTRIDE, koncentrując się na prezentacji materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach tego projektu dla wspólnego programu nauczania dla wspólnego programu studiów magisterskich o tytule “Strategic Design for Innovation in the manufacturing sector”, dla Smart Designers, oraz podejścia do współpracy i partnerstwa między studentami, absolwentami, trenerami, przedsiębiorcami w celu zaoferowania studentom kompetencji związanych z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi i zielonymi, ponieważ są one wymagane przez rynek pracy i zostały zidentyfikowane w ramach tego projektu.

Działaniami upowszechniającymi zrealizowanymi w tym miesiącu były:

Prezentacja projektu INTRIDE studentom UAD w ramach tematu “Skills for vocational excellence”
7 grudnia 2022 r., Sala konferencyjna w Domu Macieja Korwina UAD
Organizator: Doina Ienei, Lecturer PhD na kierunku Digital Image Processing;

Spotkanie online z pracownikami dydaktycznymi Katedry Projektowania Ubioru oraz doktorantami:
Prezentacja projektu INTRIDE i dyskusja nad treścią wspólnego programu studiów magisterskich opracowanego w ramach projektu INTRIDE – wspólne koncepcje możliwe do zastosowania w sektorze mody
9 grudnia 2022, organizator: Doina Ienei, Lecturer PhD.

Warsztaty zorganizowane na Wydziale Wzornictwa w ramach tematu: „Wpływ projektu INTRIDE na studentów UAD”
Organizatorzy: Ciprian Mihnea, Assoc. Prof. PhD., Dyrektor Wydziału Wzornictwa oraz pracownicy dydaktyczni z zespołu UAD w projekcie Intride.
13 grudnia 2022 roku na Wydziale Wzornictwa;

Prezentacja wyników Projektu INTRIDE na stronie UAD, na stronie Facebook Wydziału Wzornictwa UAD oraz na stronie Facebook Biura Erasmus+ UAD przez Biuro Erasmus+ UAD.