Modulul 1 – Design și durabilitate (DIDA-UNIFI)

Modulul 1 “Design și durabilitate” a cursului avansat ‘Design pentru durabilitate în sectorul de producție” (acțiunea pilot INTRIDE) a fost realizat de DIDA-UNIFI și DID (partenerul Italian - cluster) între 1 și 17 martie 2022. 

Modulul a fost compus din trei unități de învățare și un workshop final, pentru un total de 5 credite ECTS.

Prima unitate de învățare “Design între tranformare digitală și ecologică: perspectiva ecologică” s-a concentrat pe prezentarea sensurilor principale ale transformării digitale și a celei ecologice, având ca referință recentul Ghid european. S-a acordat o atenție deosebită perspectivei ecologice cu o revedere a problemelor conectate la acest aspect, cum ar fi paradigm durabilității (3R – refolosire, reciclare și reducere) și cum se pune în practică în mediile de producție (intreprinderile mici din sectorul de producție). Prin prezentarea unor studii de caz specifice și prin proiecte de cercetare, au fost investigate modalitățile prin care designul interactionează cu aspectele legate de inovarea tehnologică și cooperarea dintre specii.

A doua unitate didactică, „Design sistemic pentru ecosisteme inovatoare”, a avut ca scop aprofundarea principiilor, metodologiilor și instrumentelor de design sistemic în relație cu ecosistemele inovatoare, precum rețelele comunitare teritoriale, platformele web digitale și ecosistemele interspecice. Toate acestea prin înțelegerea relațiilor dintre gândirea sistemică și design, cu un accent preliminar pe stabilirea unui glosar alcătuit din cuvinte cheie și definiții.

În cadrul celei de-a treia unități didactice, „Rețele colaborative: designul ca agent catalizator”, au fost prezentate principiile și metodologiile managementului de proiect în legătură cu rețelele colaborative (legătura cu teritoriile, comunitățile și sistemele locale de producție etc.), cu scopul de a oferi participanților instrumente de bază pentru facilitatrea managementului în design prin aplicarea gândirii și practicii strategice și creative.

Workshop-ul final a inclus o imersiune totală în contribuțiile teoretice abordate în unitățile didactice anterioare, împreună cu perspective legate de activități practice și de laborator care au condus la definirea strategiilor de produs și de comunicare aferente companiei SEA-TRIGANO din sectorul rulote, care a fost implicat ca studiu de caz în cadrul atelierului.

Mai precis, metode și instrumente legate de abordarea condusă de design (instrumente de strategie-dezvoltare etc.), abordarea gândirii sistemice (harta sistemului) și metodologia de co-design (instrumente participative, cadru colaborativ în design, etc.). De asemenea, participanții au fost învățați cât de important este să „manipuleze” metodele și instrumentele în funcție de contextul proiectului (luând în considerare beneficiarii proiectului, grupurile țintă, obiectivele principale, provocările/misiunile de design, etc.).

Structura modulului a constat din lecții față-în-față combinate cu grupuri axate pe o anumită temă și lucru în grup, mai ales când au fost prezentate studii de caz. Participanții au fost întotdeauna implicați în dezvoltarea unei abordări directe, cu exemple de bună-practică prezentate pe perioada unității de învățare.