Członkowie konsorcjum międzynarodowego projektu INTRIDE: Cristina Taverner (ELISAVA – Hiszpania) Lubomira Trojan (Akademia WSB – Polska) Octavian Simion (University of Arts and Design in Cluj-Napoca – Rumunia) Ewa Szkudlarek (Akademia WSB – Polska) Opublikowali artykuł pt.: „Design Culture in the Era of Industry 5.0: A Review of Skills and Needs” w indeksowanym w bazie Scopus czasopiśmie „Cultural Management: Science and Education (CMSE) journal (ISSN: 2512-6962)”

Artykuł powstał na podstawie badań prowadzonych w ramach Pakietu Pracy nr 3 projektu INTRIDE. 

Celem artykułu jest analiza kompetencji projektantów oraz potrzeb firm, które są ważne dla rozwoju kultury projektowania w nadchodzącej erze Przemysłu 5.0. W tym celu przeanalizowano 83 MŚP działających w sektorze wytwórczym we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii i Polsce. Badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu Intride pozwoliły autorom stwierdzić, że w kontekście XXI wieku firmy będą musiały szukać projektantów o określonych kompetencjach. Na podstawie swoich badań autorzy wskazują najważniejsze kompetencje dla dalszego rozwoju kultury projektowej z obszarów umiejętności miękkich, technologicznych, cyfrowych i zielonych. Ponadto autorzy sugerują, że konieczne jest kontynuowanie badań nad identyfikacją najbardziej potrzebnych kompetencji tzw. „Smart Designers” w zakresie produkcji i odpowiednich programów nauczania na uniwersytetach, które mogą wypełnić luki edukacyjne związane z tymi kompetencjami. Proponują koncepcję „Inteligentnego Projektanta (Smart Designer)” jako inicjatora innowacji projektowych w sektorze produkcyjny.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engpapermid?doi=10.30819/cmse.5-1.03&lng=deu&id=