Spotkanie miało miejsce w Kluż Napoka i możliwe było dzięki gościnności naszych rumuńskich partnerów - Uniwersytetu Sztuki i Designu oraz TFC.

Pierwsze spotkanie, półtora roku po rozpoczeciu projektu, przyniosło wszystkim wiele radości.

Spotkanie poświęcone było głównie problematyce WP5, związanej z akcją pilotażową i wdrożeniem w drugim semestrze roku akademickiego projektowanych modułów nauczania.

W trakcie wizyty, w porannej sesji, partnerzy z DIDA zaprezentowali końcową wersję dokumentu D4.4, będącego ostatnim efektem działań podejmowanych w ramach WP4. Dokument dotyczy materiałów treningowych dla różnych modułów nauczania w Joint Master Degree.

ELISAVA, która jest liderem WP5, przedstawiła koncepcję organizacji akcji pilotażowej i związanych z nią działań. Sesja i dyskusja nt. WP5 były istotne dla osiągnięia ogólnego porozumienia w sprawie struktury oraz organizacji akcji pilotażowej. Istotne było także przedstawienie kolejnych kroków i działań, które będą podejmowane w projekcie w nadchodzących tygodniach.

Popołudniowa sesja poświęcona była aktualizacji informacji nt. pakietów:

WP2 (quality assurance)- reprezentantka Akademii WSB przedstawiła aktualną wersję Quality Toolkit.

WP6 (impact evaluation) – przedstawicielka DiD zaprezentowała wyniki wewnętrznej ankiety prowadzonej w ramach projektu.

WP7 (dissemination) – przedstwiciel CENFIM przekazał informacje dotyczące platfomy komunikacyjnej oraz działań związanych z promocją.

Po spotkaniu konsorcjum, partnerzy mieli możliwość odwiedzenia siedziby TFC (Transylvanian Furniture Cluster), zwiedzenia laboratorium i poznania technologii, przy użyciu których rozwijane są projekty współpracy z przemysłami kreatywnymi. Wizyta była świetnym doświadczeniem, pozwalającym na powiązanie założeń projektu z potrzebami środowiska producentów.

Bardzo dziękujemy rumuńskiemu partnerowi za gościnność i organizację wizyty. Wszystkim partnerom dziękujemy za wkład oraz aktywne uczestnictwo w kolejnych wyzwaniach projektu, a także troskę o jakość działań, pomimo ograniczeń wywołanych pandemią.

Następne spotkanie partnerów odbedzie się w wersji on-line w dniu 15 października i dotyczyć będzie organizacji oraz procedur związanych z pilotażem modułów nauczania.