W dniach 9 i 10 lutego w Elisava -Szkole Projektowania i Inżynierii w Barcelonie, odbyła się inauguracja kursu "Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcyjnym".

W pierwszym dniu spotkania miało miejsce otwarte spotkanie kierowane do projektantów z Barcelony, podczas którego wystąpili: Rita Almendra z FAU Universidade Lisboa z wystąpieniem na temat "Akademia. Kompetencje w kształceniu projektantów"; Pere Llonch z VIBIA z prezentacją pt. "Oświetlenie jako biznes"; oraz Guillermo Santoma, mówiący o "Radykalnej kreatywności". Laura Clèries, dyrektor Elisava Research, poprowadziła też dyskusję poświęconą roli projektanta jako ambasadora zmian w przyszłości.

Drugi dzień przeznaczony był na prezentację zaawansowanego kursu studentom pochodzącym z uczelni Elisava, DIDA i AWSB oraz Akademii Sztuk Pięknych z Cluj Napoca. Studentów powitał Albert Fuster, dyrektor akademicki w Elisava, a następnie przedstawiciele uczelni oraz partnerów projektu INTRIDE z sektora biznesu i klastrów krótko przedstawili treść programu, a Cristina Taverner, kierownik projektu INTRIDE w Elisava, zaprezentowała program operacyjny.

Profesorowie Gaston Lisak i George Ciprian poprowadzili dwa różne warsztaty, jeden dotyczący "Budowania zespołu", a drugi związany z "Podejściem do projektu końcowego". Zaawansowany kurs studiów jest efektem końcowym projektu INTRIDE, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej, prowadzonego przez Wydział Architektury DIDA Uniwersytetu Florenckiego i 8 innych partnerów - uniwersytety, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz stowarzyszenia branżowe z czterech krajów europejskich. Jego celem jest szkolenie projektantów w zakresie umiejętności miękkich, cyfrowych i ekologicznych.