Trzeci moduł nauczania, pt “Product & Service Design" został przeprowadzony przez Elisavę, CENFIM i Leitat w maju 2022 roku. Wzięło w nim udział 20 studentów z Włoch, Rumunii, Francji i Hiszpanii. 

Moduł składał się z trzech spotkań dydaktycznych i warsztatu końcowego (5 ECTS), które poświęcone były następującym tematom:

- spotkanie1: Projektowanie produktów i usług. Przyszłość, zrównoważone trendy, przeprowadzone przez Laurę Clèries, dyrektora Elisava Researcher i dyrektora studiów magisterskich Design through New Materials; 

- spotkanie 2: Design i metody kreatywne, prowadzone przez Cristinę Taverner i Jordiego Rosa, profesorów Elisava;

- spotkanie 3: Technologia jako strategiczna siła zmian, prowadzone przez Martę González i Luisa Eslavę, profesorów Elisava;

- warsztaty: Projektowanie produktów i usług w praktyce, CENFIM i Leitat.

Końcowym etapem projektu były warsztaty projektowe, które odbyły się w Rumunii, w Kluż - Napoce w dniach 20-24 czerwca. Studenci projektowali krzesło biurowe dla rumuńskiej firmy Antares, wykorzystując wiedzę i umiejętności (miękkie, zielone i cyfrowe), nabyte podczas programu pilotażowego. 
Studenci zaprezentowali swoje propozycje 1 lipca br., w obecności profesora Elisava, Jordiego Rosa.