W ramach pilotażu programu studiów podyplomowych UAD został wyznaczony do organizacji warsztatów końcowych, które miały stanowić podsumowanie trzech modułów nauczania: Moduł 1: Projektowanie i zrównoważony rozwój (koordynowany przez DIDA), Moduł 2 [...]

Czytaj więcej →

Pilotaż w ramach międzynarodowego projektu INTRIDE – Zakończenie modułu prowadzonego przez Akademię WSB W dniach 28.03-28.04.2022 naukowcy i wykładowcy Akademii WSB wraz z pracownikami Zamku Cieszyn prowadzili zajęcia w ramach pilotaż Joint Master Degree Programme, który został przygotowany przez interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół z 4 europejskich uczelni, przy wsparciu klastrów technologicznych, w ramach projektu INTRIDE współfinansowanego z programu Erasmus + [...]

Czytaj więcej →

W dniach 9 i 10 lutego w Elisava -Szkole Projektowania i Inżynierii w Barcelonie, odbyła się inauguracja kursu "Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcyjnym". W pierwszym dniu spotkania miało miejsce otwarte spotkanie kierowane do projektantów z Barcelony, podczas którego wystąpili: Rita Almendra [...]

Czytaj więcej →

Członkowie konsorcjum międzynarodowego projektu INTRIDE: Cristina Taverner (ELISAVA – Hiszpania), Lubomira Trojan (Akademia WSB – Polska), Octavian Simion (University of Arts and Design in Cluj-Napoca – Rumunia), Ewa Szkudlarek (Akademia WSB – Polska) Opublikowali artykuł pt.: […]

Czytaj więcej →

Celem otwartej platformy innowacji INTRIDE (https://community.intride.eu/) jest łączenie projektantów, badaczy, studentów, przedsiębiorców, pracowników firm produkcyjnych oraz innych stron zainteresowanych i zachęcenie do współpracy nad rzeczywistymi rozwiązaniami bieżących potrzeb MŚP w sektorze produkcyjnym. Na platformie partnerzy INTRIDE i inne podmioty będą mogły podzielić się „wyzwaniami” i zaprezentować je w odniesieniu do ich potrzeb w [...]

Czytaj więcej →

Hiszpańskie Warsztaty zgromadziły uczestników z różnych dziedzin: naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli MŚP i firm zaangażowanych w sektor projektowy. Spotkali się aby ocenić potencjał wspólnego programu magisterskiego (JMDP) proponowanego w projekcie INTRIDE. Ostateczna ocena uzyskana od wszystkich uczestników potwierdziła, że ​​JMDP jest dobrą okazją do przyspieszenia zmian w sektorze projektowym [...]

Czytaj więcej →