The State of the Art report of the Spanish educational offer in design masters & degrees  acts as an analysis of Spain’s national High Education offer, while also contemplating its most relevant Technological Centres and Industrial Clusters, according to INTRIDE’s focus on certain knowledge areas, skills and competences. The goal is to summarise and visualise […]

Czytaj więcej →

W ostatnich miesiącach 2020 roku partnerzy projektu Intride pracowali nad sfinalizowaniem pakietu pracy nr 3: Analiza terenowa stanu wiedzy. Wyniki tej pracy przedstawia poniższy dokument: Analiza potrzeb związana z umiejętnościami miękkimi, cyfrowymi, ekologicznymi, projektowymi i technologicznymi w tradycyjnym sektorze produkcyjnym - Raport z analizy końcowej […]

Czytaj więcej →

Głównym tematem spotkania był pakiet pracy 3 - analiza terenowa stanu wiedzy - zwłaszcza w odniesieniu do prezentacji przez TFC, lidera pakietu roboczego, końcowego raportu analitycznego, który zawiera wyniki krajowych badań i warsztatów. Raport podsumowuje umiejętności, kompetencje i potrzeby w zakresie wiedzy, jakie wyłoniły się z badania ankietowanych firm, […]

Czytaj więcej →

Cztery ogólnokrajowe badania dotyczące umiejętności „miękkich, cyfrowych i ekologicznych” do pobrania na Naszej stronie. Raporty skupiają się na umiejętnościach, które projektant powinien rozwijać, aby z powodzeniem wdrażać innowacje w MŚP wytwarzających produkty meblarskie. Raporty zestawiają analizę wyników ankiet przeprowadzonych w pierwszej połowie 2020 roku oraz główne wnioski […]

Czytaj więcej →

W maju i wrześniu 2020 rumuńskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analizy potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencji w sektorze meblarskim” do MŚP działających w sektorze produkcji, w szczególności w transylwańskim sektorze wnętrz . Pierwsze warsztaty zgromadziły wielu członków Transylwańskiego Klastra Meblowego, którym zaprezentowany […]

Czytaj więcej →

Głównym celem badania przeprowadzonego na grupie tradycyjnych producentów było zidentyfikowanie obszarów kompetencyjnych pracowników firmy, które zdaniem respondentów powinny zostać zwiększone i przyczynić się do dalszego rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa oceniają swoje zasoby kompetencyjne jako wysokie i satysfakcjonujące. Widać wyraźnie, że […]

Czytaj więcej →

W czerwcu i lipcu 2020 roku włoskie partnerstwo INTRIDE przesłało ankietę na temat „Analiza potrzeb związanych z miękkimi, cyfrowymi, zielonymi kompetencjami w branży meblarskiej” do 20 MŚP (3 mikro, 14 małych, 3 średnie) pracujących w sektorze produkcyjnym, w szczególności w sektorze wnętrz Toskanii. Umiejętności […]

Czytaj więcej →

Pierwsza faza projektu INTRIDE miała na celu skłonienie środowiska biznesowego (tradycyjnych przedsiębiorców) i akademickiego do oceny, które kompetencje i umiejętności są najbardziej istotne dla przyszłych projektantów. Walidacja została przeprowadzona w wyniku dwóch działań: badania ankietowego i wirtualnego warsztatu. ANKIETA (czerwiec 2020) W przypadku kwestionariusza, w którym wzięło udział 20 hiszpańskich firm […]

Czytaj więcej →

Projekt INTRIDE ma na celu stworzenie silnych powiązań i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przemysłem i centrami technologicznymi poprzez opracowanie wspólnego programu nauczania, zorientowanego na projektantów i , skupiającego się na miękkich, cyfrowych i zielonych kompetencjach. Oprócz umiejętności kreatywnych, projektanci przyszłości będą potrzebować także tych kompetencji, aby stać się prawdziwymi katalizatorami […]

Czytaj więcej →

W dniach 16 i 17 kwietnia 2020 roku braliśmy udział w konferencji internetowej, która jednocześnie była spotkaniem inaugurującym projekt INTRIDE. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej, osobistej prezentacji […]

Czytaj więcej →