W dniach 9 i 10 lutego w Elisava -Szkole Projektowania i Inżynierii w Barcelonie, odbyła się inauguracja kursu "Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju w sektorze produkcyjnym". W pierwszym dniu spotkania miało miejsce otwarte spotkanie kierowane do projektantów z Barcelony, podczas którego wystąpili: Rita Almendra [...]

Czytaj więcej →

Członkowie konsorcjum międzynarodowego projektu INTRIDE: Cristina Taverner (ELISAVA – Hiszpania), Lubomira Trojan (Akademia WSB – Polska), Octavian Simion (University of Arts and Design in Cluj-Napoca – Rumunia), Ewa Szkudlarek (Akademia WSB – Polska) Opublikowali artykuł pt.: […]

Czytaj więcej →

Celem otwartej platformy innowacji INTRIDE (https://community.intride.eu/) jest łączenie projektantów, badaczy, studentów, przedsiębiorców, pracowników firm produkcyjnych oraz innych stron zainteresowanych i zachęcenie do współpracy nad rzeczywistymi rozwiązaniami bieżących potrzeb MŚP w sektorze produkcyjnym. Na platformie partnerzy INTRIDE i inne podmioty będą mogły podzielić się „wyzwaniami” i zaprezentować je w odniesieniu do ich potrzeb w [...]

Czytaj więcej →

Hiszpańskie Warsztaty zgromadziły uczestników z różnych dziedzin: naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli MŚP i firm zaangażowanych w sektor projektowy. Spotkali się aby ocenić potencjał wspólnego programu magisterskiego (JMDP) proponowanego w projekcie INTRIDE. Ostateczna ocena uzyskana od wszystkich uczestników potwierdziła, że ​​JMDP jest dobrą okazją do przyspieszenia zmian w sektorze projektowym [...]

Czytaj więcej →

9 czerwca 2021 r. Akademia WSB i zespół Zamku Cieszyn spotkały się z twórcami rzemiosła tradycyjnego w celu omówienia propozycji WSB w ramach wspólnego programu studiów magisterskich INTRIDE. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamku Cieszyn, gdzie 26 osób rozmawiało o wszystkich aspektach tego programu. Najpierw Lubomira Trojan i Ewelina Widerska zaprezentowały wspólny program studiów magisterskich INTRIDE i w skrócie opisały wszystkie sześć modułów [...]

Czytaj więcej →

Warsztat we Włoszech został przeprowadzony online przez klaster DiD i Wydział Architektury Uniwersytetu Florenckiego (DIDA-UNIFI) w roli moderatorów. Warsztat został przeprowadzony dla stowarzyszenia branżowego (Federlegno), związku zawodowego (Confindustria Toscana Sud), agencji kształcenia i szkolenia zawodowego (Toscana Formazione), centrum technologicznego (Cosmob), firmy meblarskiej (Savio Firmino) i studentów szkół wyższych. Warsztat obejmował poniższą tematykę [...]

Czytaj więcej →

Warsztat 1 (Uczestnicy: Członkowie Transylwańskiego Klastra Meblowego: producenci, przedsiębiorcy). Większość członków boryka się z brakiem zasobów ludzkich. Obecnie umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zdolność adaptacji, elastyczność i odpowiedzialność są uważane za kluczowe, jakie powinni posiadać pracownicy. Uczestnicy uznali strukturę Joint Master Program za dobrą, tematy zawarte w [...]

Czytaj więcej →

Przeprowadzono przegląd sytuacji w UE w celu określenia kursów, które pozwalają rozwijać projektantom umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne. Mapowanie na poziomie europejskim (Kluczowe programy studiów magisterskich zgodnych z umiejętnościami INTRIDE – stan aktualny w Europie) przeprowadzono na podstawie konkretnego odniesienia do kursów studiów [...]

Czytaj więcej →